Παραγωγή βιοντίζελ από φυτικά έλαια με χρήση ετερογενών καταλυτών

Περίληψη

Η ανάγκη για χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιμων καυσίμων έναντι του πετρελαίου και των προϊόντων του έχει αρχίσει να παίζει έναν σημαντικό ρόλο στον ανεπτυγμένο κόσμο, τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για οικονομικούς και διαχειριστικούς λόγους.Ένα υποσχόμενο βιοκαύσιμο, παραπλήσιο και άριστο υποκατάστατο του συμβατικού ντίζελ, είναι το βιοντίζελ, το οποίο προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που περιέχουν τριγλυκερίδια, δηλαδή από την ελαιούχο βιομάζα, όπως είναι τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη. Το βιοντίζελ θεωρείται ως το πλέον διαδεδομένο υγρό βιοκαύσιμο, το οποίο έχει παρόμοιες φυσικοχημικές ιδιότητες με το συμβατικό πετρελαϊκό ντίζελ και είναι πλήρως συμβατό και αναμίξιμο με αυτό σε οποιαδήποτε αναλογία. Έτσι, θεωρείται ως ένα άριστο υποκατάστατο του συμβατικού ντίζελ και μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο αυτούσιο όσο και σε διάφορες αναλογίες σε μίγματα με αυτό στις ήδη υπάρχουσες πετρελαιομηχανές. Η χρήση του έχει θετική επίδραση στις εκπομπές καυσαερίων από τους ντιζελοκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The ever increasing need for using alternative and renewable fuels instead of petroleum cuts, like diesel, in transportation is based on very important environmental, economical and strategic reasons.A promising biofuel, similar and excellent substitute for conventional diesel, is biodiesel. Biodiesel derives from renewable energy sources that contain triglycerides, such as vegetable oils and animal fats. Biodiesel is considered as the most common liquid biofuel that has similar physicochemical properties with the conventional petroleum diesel and is completely compatible and miscible with it in any proportion. Thus, biodiesel is considered as an excellent substitute of conventional diesel and it can be used both as it is and in various proportions in mixtures with diesel in existing diesel engines. Its use has positive effect on exhaust gas emissions derived from the diesel engines and also improves the lubricity of deeply desulfurized diesel. Its combustion does not increase the leve ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29191
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29191
ND
29191
Εναλλακτικός τίτλος
Biodiesel production from vegetable oils using heterogeneous catalysts
Συγγραφέας
Μπαράκος, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας ΙΙ : Ανάλυσης, Σχεδιαμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Παπαγιαννάκος Νικόλαος
Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος
Φιλιππόπουλος Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Κωνσταντίνος
Κέκος Δημήτριος
Γρηγοροπούλου Ελένη
Χριστακόπουλος Παύλος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Βιοντίζελ; Μεθυλεστέρες; Φυτικά έλαια; Ετερογενείς καταλύτες; Τριγλυκερίδια; Μετεστεροποίηση; Αέρια χρωματογραφία; Λιπάσες; Υδροταλσίτες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
164 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)