Παράγοντες διαμόρφωσης της θεραπευτικής σχέσης: η αντίσταση του θεραπευόμενου στη ψυχοθεραπεία και η σχέση προσκόλλησης με τον θεραπευτή

Περίληψη

Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της αντίστασης του θεραπευόμενου στην ψυχοθεραπεία σε συνδυασμό με τη σχέση προσκόλλησης με τον θεραπευτή. Οι δύο αυτές βασικές μεταβλητές συνεξετάζονται με μια σειρά από επιμέρους ενδοπροσωπικές (π.χ. αντιδραστικότητα, μεταβίβαση), καθώς και διαπροσωπικές (π.χ. θεραπευτική συμμαχία) παραμέτρους, την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών της θεραπείας. Μία από τις βασικές υποθέσεις της μελέτης είναι ότι η αντίσταση του θεραπευόμενου συσχετίζεται με ανασφαλείς τύπους σχέσης προσκόλλησης με τον θεραπευτή, και αντίθετα ότι η ασφαλής θεραπευτική σχέση συνδέεται με μειωμένα επίπεδα αντίστασης. Ένα επιπλέον ερευνητικό ερώτημα αφορά κατά πόσον οι δύο βασικές μεταβλητές της μελέτης, καθώς και η μεταξύ τους σχέση, μεταβάλλονται την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών της θεραπείας, συγκριτικά με ένα χρονικό σημείο σταθερών συνεδριών, και παράλληλα, από ποιους παράγοντες επηρεάζεται αυτή η μεταβολή. Η μελέτη βασίστηκε σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral study examined the relationship between client resistance to psychotherapy and attachment to therapist. These two main variables were studied along with other intrapersonal (i.e., reactance, transference) and interpersonal (i.e., therapeutic alliance) variables, during the summer vacations in treatment. A basic research hypothesis was that client resistance is mostly a manifestation of insecure attachment to the therapist, while secure attachment to the therapist relates to low levels of resistance. The study also focused on the variations of client resistance as well as the influential factors of these variations across the summer vacations in therapy, compared to a time point of constant therapeutic sessions. Forty-six clients and their therapists of psychoanalytic / psychodynamic, systemic, humanistic / client-centered, and cognitive psychotherapeutic approaches participated to the study, by completing questionnaires anonymously in three repeated measures: (a) at the i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33229
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33229
ND
33229
Εναλλακτικός τίτλος
Factors that influence therapeutic relationship: client resistance to psychotherapy and the attachment to therapist
Συγγραφέας
Γιωτσίδη, Βασιλική (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σταλίκας Αναστάσιος
Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία
Συνοδινού Κλαίρη
Mellon Robert
Κατερέλος Ιωάννης
Μπεχράκης Θεόδωρος
Στυλιανίδης Στυλιανός
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Αντίσταση στην ψυχοθεραπεία; Σχέση προσκόλλησης με θεραπευτή; Ασφάλεια; Καλοκαιρινές διακοπές θεραπείας; Μεταβίβαση; Θεραπευτική συμμαχία; Αντιδραστικότητα; Θεραπευτική διαδικασία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xliv, 597 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)