Διερεύνηση της επίδρασης των υποστρωμάτων των φυτοκαλυμμένων δωμάτων στην ανάπτυξη των φυτών και στο συντελεστή θερμοπερατότητας αυτών

Περίληψη

Η φυτική κάλυψη των δωμάτων αποτελεί μια επίκαιρη επιλογή για την εγκατάσταση πρασίνου σε πυκνοδομημένους αστικούς χώρους. *στόσο υπάρχουν περιορισμένα ερευνητικά δεδομένα, αφενός για την επιλογή των υποστρωμάτων και αφετέρου για τη διαμόρφωση εγχώριων προδιαγραφών για τα φυτεμένα δώματα. Επιπλέον, ακόμα μικρότερη είναι η αξιολόγηση της συμβολής τους στην εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη και θέρμανση των κτιρίων. Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής εργασίας είναι η σύνθεση υποστρωμάτων φυτεμένων δωμάτων από εγχώρια αδρανή υλικά διαβαθμισμένης κοκκομετρίας και η αξιολόγησή τους ως προς τα αγρονομικά και θερμικά χαρακτηριστικά τους. Επιλεγμένα φυτικά είδη, τα χαρακτηριστικά των οποίων έχουν επαρκώς μελετηθεί για κηποτεχνικές εφαρμογές ή σε καλλιέργειες, εγκαταστάθηκαν σε πειραματικά φυτοδώματα προκειμένου να διερευνηθεί η καταλληλότητα των υποστρωμάτων να υποστηρίξουν την επιβίωση και την ανάπτυξη τους. Τα κριτήρια επιλογής των υποστρωμάτων ήταν το μικρό φαινόμενο ειδικό βάρος, το πορώδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Green roofs have recently received increased interest due to their environmental, social, and economic benefits. The present study aims to evaluate suitable, lightweight substrates for the installation of semi-intensive and intensive type green roofs and their effect on Festuca arundinacea, Lavandula angustifolia, Pittosporum tobira and Olea europaea ‘Koroneiki’, growth and physiological status under Mediterranean climatic conditions. Three experiments were conducted in field containers (1.2 . 1.2 m), and treatments included the use of two depths, 10 cm or 20 cm for F. arundinacea, 20 and 30 cm for L. angustifolia and 30 and 40 cm for the common planting of P. tobira and O. europaea var. Koroneiki. Four different substrates were tested: a) pumice (Pum) mixed with peat (P) and zeolite (Z) in a volumetric proportion of 65:30:5 (Pum65:P30:Z5), b) pumice mixed with compost (C) and zeolite in a volumetric proportion of 65:30:5 (Pum65:C30:Z5), c) sandy loam soil (S) mixed with perlite (Per) ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28113
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28113
ND
28113
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of green roofs substrates effects in plants growth and roofs thermal transimmitance coefficient
Συγγραφέας
Κοτσίρης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Εξεταστική επιτροπή
Νεκτάριος Παναγιώτης
Χρονοπούλου-Σερέλη Αικατερίνη
Παπαδάκης Γεώργιος
Παπαφωτίου Μαρία
Δημούδη Αικατερίνη
Κάργας Γεώργιος
Παρασκευοπούλου Αγγελική
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Πράσινα δώματα; Υποστρώματα; Αδρανή υλικά διαβαθμισμένης κοκκομετρίας; Πετροβάμβακας; ΚΟΜΠΟΣΤ; Φυτά μεσογειακής χλωρίδας; Ενεργειακό αποτύπωμα; Ελλειματική άδρευση; Συντελεστής θερμοπερατότητας; Εξοικονόμηση ενέργειας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
240 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)