Η ένταξη των αλλοδαπών και των παλιννοστούντων μαθητών στις τρεις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η καταγραφή και η μελέτη των απόψεων των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών και των εκπαιδευτικών τους για την κατάσταση στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό ελληνικό γυμνάσιο και η διατύπωση προτάσεων για λύσεις αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες για την ένταξη των μαθητών αυτών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, στη θεωρητική προσέγγιση, παρουσιάζεται η ετερότητα στην εκπαίδευση και τα βασικά μοντέλα εκπαίδευσης των αλλοδαπών μαθητών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, δηλαδή την εκπαίδευση των φυλετικά, εθνικά, θρησκευτικά, γλωσσικά, πολιτισμικά διαφοροποιημένων μαθητών και τη δίγλωσση εκπαίδευση. Επίσης, γίνεται λόγος για την παρουσία αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό γυμνάσιο και σχολιάζεται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο δεύτερο μέρος, στην εμπειρική προσέγγιση, υπάρχει η έρευνα, η οποία έγινε με τυχαία δειγματοληψία σε 9 γυμνάσια του νομού Αττικής. Παρουσιάζονται αναλυτικά και σχολιάζοντα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the this thesis is to record and study the views of foreign and repatriated students and of their teachers about the status of the multicultural modern Greek secondary school; it also intends to put forward specific suggestions for effective and applicable solutions for the inclusion of these students into the educational system. In the first part, the theoretical one, the diversity in education and the basic educational models for foreign students are discussed. There is a special mention of both the intercultural education, i.e. the education concerning students who come from different racial, national, religious, linguistic and cultural backgrounds, and of the bilingual education. Τhe presence of foreign and repatriated students in the Greek secondary school is treated along with the relative legislative framework. The second part, the empirical one, comprises the research, which took place with random sampling in 9 secondary schools of Attica. There is an analytical pres ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25526
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25526
ND
25526
Εναλλακτικός τίτλος
The inclusion of foreign and repatriated students in the first three grades of secondary school: theoretical and empirical approach
Συγγραφέας
Μιχαλοπούλου, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κογκούλης Ιωάννης
Αντωνίου Χρήστος
Λάππας Δημήτριος
Καψάλης Αχιλλέας
Σκαλτσής Παναγιώτης
Κολτσίου Άννα
Ρεράκης Ηρακλής
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση, Διαπολιτισμική; Ένταξη; Ένταξη μεταναστών; Μαθητές, Αλλοδαποί και παλιννοστούντες; Εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
334 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)