Η μαθησιακή διαδικασία κατά την επεξεργασία κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας σε διδακτικό περιβάλλον που αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες

Περίληψη

Στόχος αυτής της διδακτορικής διατριβής υπήρξε η διαμόρφωση ενός γλωσσικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, βασιζόμενου στην αρχή αυτονομίας ενήλικων εκπαιδευομένων, στη διδακτική αξιοποίηση αρχών του ρεύματος της Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Γλωσσικής Εκμάθησης και αρχών διδακτικής των σύγχρονων γλωσσικών μεθοδολογιών (SL2). Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξή του χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία ανοιχτού λογισμικού και συγκεκριμένα υπολογιστική εφαρμογή η οποία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ειδικά για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, με στόχο τη διδακτική αξιοποίησή της κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Σχεδιάστηκε και ακολουθήθηκε έρευνα σχεδιασμού σε αυθεντικές εκπαιδευτικές συνθήκες με τη χρήση ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, συμμετοχική παρατήρηση) των δεδομένων, την ανάλυση ψηφιακών τεχνουργημάτων και τη λειτουργία της εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείου σημασιολογικής οργάνωσης. Για τις ανάγκες της έρευνας σχεδιά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim of this PhD thesis has been the design and development of a language learning environment based on the concept of autonomy of adult language learners, the didactical use of principles in the field of Technology Assisted Language Learning as well as principles of teaching methodology of modern language methodologies such as Second Language learning (SL2). For the design and implementation of this LL environment, software applications, open toolsets, have been used and especially a text based microapplication which has been designed and developed for the purposes of this PhD thesis so as to be didactically used during text processing of ancient greek texts. Design research has been implemented in real educational settings using qualitative and quantitative analysis (questionnaires, interviews, participant observation), digital language artifacts’ analysis and use of microapplication as a semantic organization tool. For the purpose of this research instructional interventions have be ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27816
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27816
ND
27816
Εναλλακτικός τίτλος
Learning process during text processing of ancient greek literacy texts in a new technology based learning environment
Συγγραφέας
Φράγκου, Όλγα (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Κυνηγός Χρόνης
Σπανός Γεώργιος
Γενά Αγγελική
Κασσωτάκης Μιχαήλ
Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή
Δασκολιά Μαρία
Μηλίγκου Ευανθία-Έλλη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνολογικά υποστηριζόμενη γλωσσική εκμάθηση; Αρχαία ελληνική; Μαθησιακή διαδικασία; Γλωσσική καθοδήγηση; Ανοιχτά υπολογιστικά εργαλεία; Επεξεργασία κειμένου; Εκπαιδευτικός σχεδιασμός; Έρευνα σχεδιασμού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
460 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)