Φασματική ανάλυση στην εμφύτευση κανονικών πινάκων

Περίληψη

Ο πίνακας B ∈ C(n−k)×(n−k καλείται εμφυτεύσιμος στον A ∈ Cn×n, ακριβώς όταν υπάρχει ισομετρία V ∈ Cn×(n−k) (V*V - In−k ώστε V*AV = B. Στη διατριβή εισάγουμε το ακόλουθο αντίστροφο πρόβλημα του αριθμητικού πεδίου, δοθέντων μ1, μn−k ∈ w (A), να εξεταστεί η ύπαρξη ισομετρίας V, τέτοιας ώστε diag {μj}n−k j=1 = V*AV και να κατασκευαστεί στην περίπτωση που υπάρχει. Είναι γνωστό πως η συνθήκη στην περίπτωση ερμιτιανών πινάκων είναι ο διαχωρισμός ιδιοτιμών. Μια καινούρια απόδειξη του διαχωρισμού ιδιοτιμών παρουσιάζεται, μέσω της οποίας προκύπτει ένα γεωμετρικό προφίλ για τη V, όταν k = 1. Για k > 1 παρουσιάζονται δύο ανεξάρτητες μέθοδοι για την κατασκευή του V. Για κανονικούς πίνακες, μελετάμε την περίπτωση εμφυτεύσιμων πινάκων Α και Β με συνευθειακές ιδιοτιμές. Επίσης παρουσιάζεται η αλληλοεξάρτηση μεταξύ των αναγκαίων συνθηκών εμφύτευσης των Queiro-Duarte και Carlson-de Sa. Ειδικότερα, μελετάται η γεωμετρική κατανομή μιγαδικών που ικανοποιούν τις συνθήκες των Queiro-Duarte, στην περίπτωση κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A matrix B ∈ C(n−k)×(n−k) is called imbeddable in A ∈ n×n, if there exist an isometry V ∈ C n×(n−k) (V*V - In−k such that V*AV = B. In this thesis, we introduce the following inverse numerical range problem given μ1, μn−k ∈ w (A), does there exist an isometry V, such that diag {μj}n−k j=1 = V*AV. If so, construct such a V. The condition for existence in the case of Hermitian matrices are the well-known interlacing inequalities. Initially, a new proof of interlacing inequalities for k = 1 is given, from which a geometric profile of V appears. Further, two independent methods for the construction in the case k > 1 are provided. For normal matrices, we study the case of imbeddable A and B with collinear eigenvalues. Moreover, links between the necessary imbedding conditions of Queiro-Duarte and Carlson-de Sa are provided. In particular, we give an answer to a problem concerning the geometric configuration of complex numbers satisfying the conditions of Queiro-Duarte in the case of convex ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27725
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27725
ND
27725
Εναλλακτικός τίτλος
Spectrum analysis in the imbedding of normal matrices
Συγγραφέας
Κατσουλέας, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Μαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Μαρουλάς Ιωάννης
Σαραντόπουλος Ιωάννης
Ψαρράκος Παναγιώτης
Καρανάσιος Σωτήριος
Λαμπροπούλου Σοφία
Μελάς Αντώνιος
Φελλούρης Αργύριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Κανονικοί πίνακες, ερμιτιανοί πίνακες; Ανισότητες διαχωρισμού; Ιδιοτιμές; Εμφύτευση, συστολή; Αρχές μεταβολών; Αντίστροφο πρόβλημα; ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xi, 80 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.