Διδασκαλία βασικών εννοιών της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: διερεύνηση διαδικασιών μάθησης

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διατριβή εντάσσεται στο ερευνητικό πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Επιχειρείται η διδασκαλία βασικών εννοιών της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας (ΕΘΣ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βασικός στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή των διαδικασιών μάθησης του μαθητικού πληθυσμού κατά τη διδασκαλία των δύο αξιωμάτων της ΕΘΣ και των συνεπειών της (σχετικότητα ταυτοχρονισμού, διαστολή χρόνου και συστολή μήκους). Με βάση μία ανάλυση πανεπιστημιακών βιβλίων Φυσικής, την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και δύο πιλοτικές έρευνες, σχεδιάστηκε η κυρίως εμπειρική έρευνα. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκε μία διδακτική ακολουθία που αποτελούνταν από πέντε «συνεντεύξεις». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του διδακτικού πειράματος, που αποτελεί μια τεχνική συνέντευξης η οποία συνδυάζει τα στοιχεία μιας κλασικής συνέντευξης, αλλά και μιας διδασκαλίας. Το δείγμα αποτελούνταν από σαράντα μαθητές της Α’ λυκείου (15-16 ετών). Τα δεδομένα προέκυψαν από τις «συνεντεύξε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PHD Thesis contributes to Science Education Research. It focuses on the possibility of teaching and learning basic ideas of the Theory of Special Relativity (TSR) at upper secondary school. Its aim is to investigate students’ learning processes towards the two axioms of the theory and their consequences (the relativity of simultaneity, time dilation and length contraction). Based on an analysis of physics college textbooks, on the review of the relevant bibliography and on two pilot studies, a teaching and learning sequence consisted of five sessions was developed. To collect the data, experimental interviews (a so-called ‘teaching experiment’) were used. The teaching experiment may be viewed as a Piagetian critical interview that is deliberately employed as a teaching and learning situation. The sample consisted of forty 10th grade students (aged 15-16). Each student had to fill also open-ended questionnaires before, after the end of the interviews and one month later. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27578
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27578
ND
27578
Εναλλακτικός τίτλος
Teaching basic concepts of the theory of special relativity to upper secondary students: A learning process study
Συγγραφέας
Δημητριάδη, Κυριακή (Πατρώνυμο: Ευρυβιάδης)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Χαλκιά Κρυσταλλία
Καλκάνης Γεώργιος
Σκορδούλης Κωνσταντίνος
Καριώτογλου Πέτρος
Τσελφές Βασίλειος
Σταύρου Δημήτριος
Μαυρικάκη Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ειδική θεωρία της σχετικότητας; Διαδικασίες μάθησης; Διδακτικό πείραμα; Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Ιδέες μαθητών; Σύγχρονη φυσική; Νοητικό πείραμα; ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
152, xliii σ., εικ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)