Σύγκριση της απόδοσης εναλλακτικών μεθόδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να εξεταστεί η απόδοση εναλλακτικών μεθόδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, να υπολογιστούν κινητικοί παράμετροι απομάκρυνσης ρύπων και θρεπτικών και να συγκριθούν οι μικροβιακές κοινότητες που εγκαθίστανται σε αυτά. Κατασκευάστηκαν και παρακολουθήθηκαν για δυο χρόνια, δυο πιλοτικού μεγέθους ελεύθερης επιφανείας και δυο υποεπιφανειακής ροής, τεχνητοί υγροβιότοποι (TY), οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στην επεξεργασία των απορροών αυτοκινητοδρόμων (χαμηλής ισχύος υγρά απόβλητα). Οι ΤΥ κάθε τύπου σχεδιάστηκαν ούτως ώστε να έχουν υδραυλικό χρόνο παραμονής τόσο 12h με μέγιστη ικανότητα επεξεργασίας 12.6 m3d-1. όσο και υδραυλικό χρόνο παραμονής 24 h και δυνατότητα επεξεργασίας 6.3 m3d-1 απορροών. Η απόδοση της επεξεργασίας για τις τέσσερις κλίνες δε διέφερε στατιστικά για σχεδόν όλες τις παραπάνω φυσικοχημικές παραμέτρους που κυμαινόταν από 47% για το COD, 89% για τα TSS, 49% για το TN, 58% για τα N-NO3-, 60% για τον TP, 47% για το Cu, 23% για το Ni, 33% για ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Two Free Water Surface (FWS) and two Subsurface Flow (SSF) pilot-size constructed wetlands treating highway runoff (HRO) were monitored over a period of two years (September 2005 to August 2007). One FWS and one SSF were designed with a hydraulic retention time (HRT) of 12 h, named FWS12 and SSF12 respectively, with each one capable of treating a maximum HRO of 12.6 m3 d -1. The other couple, named FWS24 and SSF24 respectively, was designed with an HRT of 24 h, with each receiving a maximum HRO of 6.3 m3 d -1. The influent flowed from a highway section with a total surface 2,752 m2 on the island of Crete, Greece, in the heart of the South-Central Mediterranean region. Influent and effluent were monitored for COD, TSS, Total N (TN), NO3- and Total P (TP) concentrations. Furthermore, removal efficiencies were examined for heavy metals (Cu, Ni, Pb, Zn) for both years, while polycyclic aromatic compounds (PAHs) were examined for the period between September 2006 and August 2007. The influe ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27406
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27406
ND
27406
Εναλλακτικός τίτλος
Performance comparison of alternative wastewater treatment methods
Συγγραφέας
Τερζάκης, Στυλιανός (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Καλογεράκης Νικόλαος
Μαντζαβίνος Διονύσιος
Μανιός Θρασύβουλος
Βενιέρη Δανάη
Διαμαντόπουλος Ευάγγελος
Νικολαΐδης Νικόλαος
Ανδρεαδάκης Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Απόβλητα, Υγρά; Βιοδίσκοι; Τεχνητοί υγροβιότοποι; Συστήματα προσκολλημένης βιομάζας; Ποιότητα εκροής; Γραμμικά αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα; Μοριακές τεχνικές; Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)