Επεξεργασία υγρών αποβλήτων με τη χρήση μεμβρανών

Περίληψη

Ο βασικός στόχος της διατριβής είναι η διερεύνηση της εφαρμογής κατάλληλων διεργασιών που βασίζονται στη χρήση μεμβρανών για την απομάκρυνση βαρέων μετάλλων και άλλων ρυπαντών από διαφορετικά ρεύματα βιομηχανικών υγρών αποβλήτων. Οι διεργασίες που εξετάζονται είναι: υπερδιήθηση/μικροδιήθηση, προσρόφηση–UF/MF, κατακρήμνιση–προσρόφηση–UF/MF, MBR, προσρόφηση–MBR, MBR-RO και MBR–RO προσρόφηση. Σε εργαστηριακή κλίμακα η αξιολόγηση των διεργασιών επιτυγχάνεται με την εξέταση της επίδρασης διαφορετικών παραμέτρων που σχετίζονται με το μέταλλο, τον προσροφητή, τα χαρακτηριστικά του διαλύματος στο οποίο λαμβάνει χώρα η διεργασία και τη μεμβράνη. Παράλληλα, διερευνάται η τοξικότητα των μετάλλων στην ενεργό ιλύ, η δυνατότητα εφαρμογής των ορυκτών για τη μείωση της τοξικής δράσης των μετάλλων, η δυνατότητα αναγέννησης και επαναχρησιμοποίησης των προσροφητών. Σε πιλοτική κλίμακα εξετάζεται η απόδοση του συστήματος MBR και του συνδυασμένου συστήματος MBR-RO για την επεξεργασία αστικών και βιομηχανικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main research question that this thesis addresses is whether combined processes that employ membranes for the solid/liquid separation can be effectively employed for the removal of heavy metals and other pollutants from different industrial wastewater streams. The processes that are examined are the following: UF/MF, adsorption–UF/MF, precipitation/complexation–adsorption–UF/MF, MBR, adsorption–MBR, MBR–RO and MBR–RO–adsorption. Τhe processes of adsorption, precipitation/complexation, UF/MF are examined in laboratory scale systems, while pilot scale units of MBR, adsorption–MBR and MBR–RO The evaluation of the laboratory scale processes is accomplished through the examination of various influential parameters which include the metal, the adsorbent, the solution characteristics and the membrane. Furthermore, heavy metal toxicity in biomass is investigated and its potential reduction through the addition of aluminosilicate minerals. Finally, the regeneration and reuse of a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26547
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26547
ND
26547
Εναλλακτικός τίτλος
Wastewater treatment with the use of membranes
Συγγραφέας
Κάτσου, Ευαγγελία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Λοϊζίδου-Μαλαμή Μαρία
Πετροπούλου-Όξενκιουν Μαρία
Χαραλάμπους Αικατερίνη
Βλυσίδης Απόστολος
Μωροπούλου Αντωνία
Παυλάτου Ευαγγελία
Κροκίδα Μαγδαληνή
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Επεξεργασία υγρών αποβλήτων; Μεμβράνες υπερδιήθησης, μικροδιήθησης; Ενεργός ιλύς; Σύστημα βιοαντιδραστήρα μεμβρανών; Πρόσθετα, Ζεόλιθος, Μπετονίτης, Βερμικουλίτης; ΥΓΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ; Αντίστροφη όσμωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)