Διαπεριφερειακό εμπόριο και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη: θεωρητική ανάλυση και εμπειρική έρευνα

Περίληψη

Βασικός στόχος και κεντρικός άξονας της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και διαπεριφερειακών/διμερών οικονομικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ δύο περιοχών. Η μεθοδολογία που ακολουθούμε βασίζεται στη θεωρητική προσέγγιση του υποδείγματος των Fujita, Krugman και Venables (1999) για το διμερές εμπόριο και τη διαπεριφερειακή κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής και εντάσσεται στο χωρικό μετασχηματισμό του υποδείγματος μονοπωλιακού ανταγωνισμού των Dixit Stiglitz (1977) με αύξουσες αποδόσεις κλίμακας και κόστος μεταφοράς με τη μορφή του παγόβουνου. Ειδικότερα, επεκτείνουμε το βασικό υπόδειγμα των Fujita, Krugman και Venables με μονοπωλιακό ανταγωνισμό ως προς δύο βασικά σημεία. Πρώτον, εισάγουμε το κεφάλαιο ως ένα δεύτερο συντελεστή παραγωγής στον τομέα της μεταποίησης, για να μελετήσουμε τις επιπτώσεις των διαπεριφερειακών ροών των συντελεστών παραγωγής στην ανάπτυξη. Δεύτερον, προβλέπουμε την ύπαρξη περισσότερων του ενός κλάδων παραγωγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of the present dissertation is to study the link between economic development and interregional/bilateral economic relations. The theoretical analysis follows the methodology of a framework of bilateral trade and factor mobility following the Fujita, Krugman and Venables (1999) spatial transformation of Dixit Stiglitz (1977) model with monopolistic competition, increasing returns to scale and iceberg type transport costs. In particular, we expand the basic model of Fujita, Krugman and Venables with monopolistic competition according to the following two points. First, capital is introduced as an additional production factor in manufacture, in order to study the effects of interregional flows of production factors on development. Second, we introduce more than one branches in the sector of tradables, in order to realize intra-industry and inter-industry trade relations. Our theoretical framework offers some interesting and non-predictable results within the mainstream ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27329
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27329
ND
27329
Εναλλακτικός τίτλος
Interregional trade �and regional economic development: theoretical analysis and empirical research
Συγγραφέας
Γκάγκα, Αριστέα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Χλέτσος Μιχαήλ
Ζαρωτιάδης Γρηγόριος
Συμεωνίδης Σπυρίδων
Σιδηρόπουλος Μωϋσής
Καρφάκης Κωνσταντίνος
Λιαργκόβας Παναγιώτης
Τσακίρης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Υπόδειγμα ενδοκλαδικού εμπορίου; Σωρευτική περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη; Διαπεριφερειακή κινητικότητα συντελεστών παραγωγής; σ σύγκλιση / απόκλιση; Εγχώρια ανισότητα; Επιπτώσεις στην ανάπτυξη; Ατελής ανταγωνισμός; Σχέσεις εμπορίου και μεγέθυνσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)