Η αξιολόγηση των γραπτών γλωσσικών δοκιμασιών των αλλόγλωσσων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας

Περίληψη

Στόχος της διατριβής είναι να προταθεί ένα μοντέλο αξιολόγησης γραπτού των αλλόγλωσσων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ελληνικής που θα σέβεται τις γλωσσικές ιδιαιτερότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό διεξήχθη έρευνα κατά την οποία εξετάστηκαν εκθέσεις αλλόγλωσσων και φυσικών ομιλητών μαθητών του Γυμνασίου. Καταγράφηκαν, αναλύθηκαν και εξετάστηκαν συγκριτικά τα λάθη τους. Τα δεδομένα κατέδειξαν σε κάθε κατηγορία περισσότερα και πιο σοβαρά λάθη για τους Α.Ο.. Δόθηκε ερωτηματολόγιο στο Α.Ο. από τα στοιχεία του οποίου διαφάνηκε ότι οι Α.Ο. ακόμη και μετά από 5 χρόνια φοίτησης σε ελληνικό σχολείο εξακολουθούν να κάνουν πολλά λάθη. Ακολούθησε η βαθμολόγηση των γραπτών 1) με βάση το υπάρχον μοντέλο, 2) με βάση το προτεινόμενο μοντέλο. Η στατιστική μελέτη των βαθμολογιών κατέδειξε ότι το προτεινόμενο μοντέλο αξιολογεί σε πιο αντικειμενική βάση όλους τους μαθητές, Α.Ο./Φ.Ο., ενώ σέβεται παράλληλα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Α.Ο.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD aims at assessing the students learning greek as a second language on a solid basis. Essays of foreign and greek students of gymnasium were assessed according to a certain model according to a certain model. According to the statistic results foreign students’ errors were in any type more than the ones of the greek students. A questionnaire was given to the foreign students. The results showed that they still have a lot of difficulties writing in greek language even after 5 years or attending greek language. Next, the essays were assessed according to the present and the proposed model. According to the statistical analysis of the results the proposed model is more reliable, objective, valid and at the same time respects the difficulties they face every time they are asked to write the same essay with the greek students.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26854
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26854
ND
26854
Εναλλακτικός τίτλος
Assessing writing essays of students learning greek as a second foreign language in greek education
Συγγραφέας
Ηλιοπούλου, Κωνσταντίνα (Πατρώνυμο: Απόστολος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Αντωνοπούλου Νιόβη
Ψάλτου-Joecy Αγγελική
Τσοπάνογλου Αντώνιος
Μαυροσκούφης Άγνωστο
Κοιλιάρη Άγνωστο
Αναστασιάδη Άννα
Αγαθοπούλου Ει.
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση; Γραπτές γλωσσικές δοκιμασίες; Μαθητές, Αλλόγλωσσοι; Γραπτός λόγος, Μοντέλα αξιολόγησης; Μαθητές, Λάθη αλλόγλωσσων; Κριτήρια βαρύτητας λαθών; Διγλωσσία; Σχολικό εγχειρίδιο Ν.Ε. Γλώσσα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)