Ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων υποβιβασμού κλίμακας με εφαρμογές σε περιβαλλοντολογικά προβλήματα

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη μιας νέας στατιστικής προσέγγισης στον υποβιβασμό κλίμακας προκειμένου να κατασκευαστούν σενάρια για την εκτίμηση μελλοντικών τοπικών κλιματικών αλλαγών. Με τις μεθόδους υποβιβασμού κλίμακας προσδιορίζονται οι σχέσεις ανάμεσα σε μεταβλητές μεγάλης κλίμακας και σε μεταβλητές που εκφράζουν το τοπικό κλίμα ώστε να δημιουργήσει ένα στατιστικό μοντέλο. Η προτεινόμενη μέθοδος υποβιβασμού κλίμακας βασίζεται στην ανάλυση των κανονικών συσχετίσεων μεταξύ δυο συνόλων μεταβλητών των ανεξάρτητων ή των προγνωστών και των εξαρτημένων δηλαδή των κλιματικών παραμέτρων που θα εκτιμηθούν. Τα σημαντικά στοιχεία αυτής της προσέγγισης επικεντρώνονται σε δυο παράγοντες: (α) στην απαλοιφή της στατιστικά σημαντικής τάσης από τα σύνολα των ανεξάρτητων και των εξαρτημένων μεταβλητών μέσω των μοντέλων γραμμικής παλινδρόμησης των οποίων οι συντελεστές εκτιμώνται με τη μέθοδο των γενικευμένων ελαχίστων τετραγώνων και (β) στον κατάλληλο προσδιορισμό της συσχέτι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD thesis is a contribution to the study of the statistical downscaling methods. An attempt was made to research a new statistical downscaling approach, based on canonical correlation analysis, in order to construct climate change scenarios. The suggested approach focuses on two novel points: (a) the elimination of the statistical significant trend of the involved variables (predictors and predictands), by regression models using generalized least square estimators and (b) the most suitable relationship between the canonical variates, assuming that the residuals from the model-fit are serially correlated. Moreover, according to the models based on the new and the classical statistical downscaling approach, we investigate a sufficient condition that implies the suggested method is more reliable than the classical method. The statistical downscaled models are validated for a known period, using a number of distinct performance criteria. It was found that the models were abl ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26690
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26690
ND
26690
Εναλλακτικός τίτλος
Development of statistical downscaling methods with applications in environmental problems
Συγγραφέας
Σκουρκέας, Αναστάσιος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Εξεταστική επιτροπή
Κολυβά-Μαχαίρα Φωτεινή
Μαχαιράς Παναγιώτης
Αντωνίου Ιωάννης
Μωσιάδης Πολυχρόνης
Ιωαννίδης Δημήτριος
Φαρμάκης Νικόλαος
Κουγιουμτζής Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Υποβιβασμός κλίμακας; Ανάλυση κανονικών συσχετίσεων; Ανάλυση κύριων συνιστωσών; Τάση; Αυτοσυσχετισμένα σφάλματα; Γραμμική παλινδρόμηση; Σενάρια κλιματικών αλλαγών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxi, 155 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)