Χωρικά συστήματα στήριξης αποφάσεων στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό: εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με εξειδίκευση στην παράκτια ζώνη

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την δημιουργία Χωρικών Συστημάτων Στήριξης Αποφάσεων (ΧΣΣΑ) εστιασμένων στις ανάγκες του περιβαλλοντικού σχεδιασμού με έμφαση στον ελληνικό παράκτιο χώρο. Οι παράκτιες περιοχές της χώρας, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα εξαιτίας των πιέσεων που υφίστανται από την άσκηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων οι οποίες οδηγούν συχνά σε υποβάθμιση των παράκτιων οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων. Ένα άλλο στοιχείο είναι οι συγκρούσεις μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων και ο μεταξύ τους ανταγωνισμός για χρήση των πόρων του παράκτιου χώρου. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων επιβάλλει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου χώρου στην Ελλάδα με την προοπτική μιας πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών επιβάλλει την εμπλοκή και συμμετοχή φορέων, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, διαπιστώνονται προβλήματα στον συντονισμό των επί μέρους ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/13351
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/13351
ND
13351
Εναλλακτικός τίτλος
Spatial decision support systems for environmental planning purposes: applications of artificial intelligence in coastal zone management
Συγγραφέας
Δημητρίου, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Δ.)
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Κοκκώσης Χάρης
Μαργαρής Νικόλαος
Δαρζέντας Ιωάννης
Χατζόπουλος Ιωάννης
Αγγελίδης Μιχάλης
Σουλακέλης Νικόλαος
Καρκαζής Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός; Τεχνητή νοημοσύνη; Χώροι, Παράκτιοι; Ασαφής λογική; Δίκτυα, Νευρωνικά; Χωρικά συστήματα; Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxiii, 402 σελ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)