Εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών στις παραλιακές περιοχές Πατραϊκού κόλπου και νότιων Ιονίων νήσων

Περίληψη

Στόχος της διατριβής είναι η δημιουργία ενός συστήματος δεικτών για την αξιολόγηση της παράκτιας διάβρωσης στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ) και κατ’ επέκταση η παροχή ενός επιστημονικά έγκυρου υποβάθρου για τη διαμόρφωση πολιτικών και πλαισίων δράσης. Το σύστημα αυτό αναπτύσσεται στη βάση του πλαισίου εργασίας «Κατευθυντήριες δυνάμεις - Πίεση - Κατάσταση - Επιπτώσεις - Αντιμετώπιση» που υιοθετήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και δομείται από «περιγραφικούς» δείκτες. Συγκεκριμένα, το σύστημα περιλαμβάνει 21 δείκτες οι οποίοι αφορούν: (1) στα φυσικά χαρακτηριστικά της ακτής, που καθορίζουν το βαθμό τρωτότητας της στη διάβρωση, (2) στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης παράκτιας ζώνης, που αποδίδουν αφ’ ενός την οικολογική της αξία και αφ’ έτερου τη δυναμική του υδρολογικού της συστήματος, (3) στα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της παράκτιας ζώνης, που αποδίδουν την κοινωνικοοικονομική αξία της παράκτιας περιοχής, αλλά και τις ανθρωπογε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim of the dissertation is the development of an indicators’ system for the evaluation of coastal erosion within the framework of an Integrated Coastal Zone Management (ICZM). This indicators’ system is based on the DPSIR framework (Drivers - Pressures - State - Impact - Responses) adopted by the EEA (European Environment Agency). The type of indicators used is “descriptive”. The proposed system includes 21 indicators which describe: (1) the natural characteristics of the coast that determine its vulnerability to erosion, (2) the environmental characteristics of the coastal zone, expressing its ecological value in one hand and the river flow potential near the coast at the other hand, (3) the human activity in the coastal zone, expressing its social and economic value, but also the human pressures on the coast, and (4) the governmental response to the impact of erosion. The indicators’ system implements the multicriteria evaluation method using preset weighting factors for each indicat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19723
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19723
ND
19723
Εναλλακτικός τίτλος
Application of integrated coastal zone management in the coastal areas of Patraikos gulf and the Southern Ionian Islands
Συγγραφέας
Τζανετάτου, Βασιλική (Πατρώνυμο: Γεράσιμος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Κοκκώσης Χάρης
Μπεριάτος Ηλίας
Μαλούτας Θωμάς
Κουγκόλος Αθανάσιος
Φώτης Γεώργιος
Χριστοπούλου Όλγα
Κουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Παράκτιες περιοχές; Περιβαλλοντικοί δείκτες; Παράκτια ζώνη; Ακτές; Παράκτια διάβρωση; Ολοκληρωμένη διαχείριση Παράκτιων Ζωνών ( ΟΔΠΖ ); Διάβρωση ακτών; Δείκτες; Πολυκριτηριακή αξιολόγηση; Λήψη αποφάσεων; Πατραϊκός κόλπος; Ιθάκη; Κεφαλονιά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vi, 200 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)