Βιολογική επεξεργασία λυμάτων με χρήση μεμβρανών

Περίληψη

[…] Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως βασικό στόχο την εξέταση της επίδρασης των λειτουργικών παραμέτρων και των χαρακτηριστικών της βιομάζας στην έμφραξη των μεμβρανών. Η βασική λειτουργική παράμετρος που διερευνάται είναι ο χρόνος παραμονής των στερεών στο σύστημα (θc), ενώ εξετάζεται η επίδραση μιας σειράς ιδιοτήτων της ιλύος στη μακροχρόνια έμφραξη, όπως είναι τα εξωκυτταρικά πολυμερή, τα κολλοειδή, η συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού, η διηθησιμότητα και η καθιζησιμότητα της ιλύος. Επιπλέον, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής εξετάζεται η επίδραση των χαρακτηριστικών της βιομάζας στη βραχυχρόνια έμφραξη των μεμβρανών. Η μακροχρόνια έμφραξη εξετάζεται με τη συνεχή λειτουργία πιλοτικού συστήματος MBR για διάστημα 2,5 περίπου ετών σε θc = 10, 15, 20 και 33 ημέρες. Η βραχυχρόνια έμφραξη εξετάζεται σε πρότυπο, εργαστηριακό αντιδραστήρα μεμβρανών υπερδιύλισης διακοπτόμενου έργου με διήθηση ιλύος για 60 λεπτά. Παράλληλα, με την εφαρμογή κατάλληλων μοντέλων διήθησης εξετάζονται οι κυρί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Scarce water resources in several parts of the world have led to an increased interest in wastewater reuse applications and have promoted the development and application of advanced wastewater treatment technologies. The Membrane Bioreactor (MBR) system is an advanced wastewater treatment system which has been adopted the last years for the biological treatment of wastewater instead of the conventional system of Activated Sludge (AS). MBR systems combine biological treatment and membrane filtration for the secondary treatment of wastewater. The membranes are employed in order to separate the final effluent from sludge. Therefore, this system does not employ a secondary sedimentation tank for effluent clarification and consequently the problems of poor sludge settling due to sludge bulking or due to sludge deflocculation are not encountered. Moreover, MBRs achieve a superior effluent quality that is comparable or even superior to tertiary treatment systems as the membranes are an absolu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18217
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18217
ND
18217
Εναλλακτικός τίτλος
Biological wastewater treatment with the use of membranes
Συγγραφέας
Μαλαμής, Συμεών-Αλέξανδρος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρεαδάκης Ανδρέας
Μαμάης Δανιήλ
Κατσίρη Αλεξάνδρα
Καλογεράκης Νικόλαος
Διαμαντόπουλος Ευάγγελος
Χαραλάμπους Αικατερίνη
Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών; Έμφραξη; Βιολογική επεξεργασία λυμάτων; Εξωκυτταρικά πολυμερή; Χρόνος παραμονής στερεών; Κολλοειδή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
365 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)