Προσδιοριστικοί παράγοντες της ευρωπαϊκής και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της τουριστικής βιομηχανίας: η περίπτωση της Ελλάδος

Περίληψη

Κεντρικός σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση και εκτίμηση των παραγόντων που προσδιορίζουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της τουριστική βιομηχανίας της χώρας μας. Ειδικότερα επιδιώχθηκε : O Η θεωρητική προσέγγιση των όρων ανταγωνιστικότητα και τουρισμός σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, με παράλληλη ανάλυση των επιπτώσεων του τουρισμού. O Η κατασκευή ενός μεθοδολογικού πλαισίου για τον προσδιορισμό των παραγόντων που διαμορφώνουν τη ανταγωνιστικότητα στην τουριστική βιομηχανία O Η τουριστική SWOT ανάλυση της Ελλάδας, ώστε να προσδιοριστούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της. O Η διαμόρφωση ενός γενικότερου σχεδίου δράσης χρήσιμο για την άσκηση τουριστικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας. Επίσης, η εργασία είχε ως στόχο να συμβάλλει στην τουριστική έρευνα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, καθώς επιχειρήθηκε μια πρώτη ολοκληρωμένη εφαρμογή του όρου «ανταγωνιστικότητα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The central aim of the present study is to investigate and evaluate, both theoretically and empirically, the factors that determine the international competitiveness of Greece’s tourism industry. In particular we will attempt: O To approach the terms “competitiveness” and “tourism” from both a European and national perspective, with a parallel analysis of the impacts of tourism. O To construct a methodological framework for defining the factors that shape competitiveness in the tourism industry. O To perform a SWOT analysis of the tourism industry in Greece, so as to identify its competitive advantages and disadvantages. O To develop a more general plan of action, useful for both the application of national tourism policies and the improvement of the country’s international competitiveness. The study aims to contribute to the existing corpus of tourism research not only on a theoretical level but also empirical, attempting one of the first complete applications of the term “competitive ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23693
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23693
ND
23693
Εναλλακτικός τίτλος
Defining the factors of the european and international competitiveness of tourist industry: The case of Greece
Συγγραφέας
Γαλανός, Γεώργιος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Κότιος Άγγελος
Φαραντούρης Νικόλαος
Γεωργόπουλος Νικόλαος
Οικονόμου Γεώργιος
Σφακιανάκης Μιχαήλ
Κονδύλης Εμμανουήλ
Δέφνερ Αλέξιος
Λέξεις-κλειδιά
Διεθνής ανταγωνιστικότητα; Ευρωπαϊκή Ένωση; Ευρωπαϊκός τουρισμός; Ελληνική τουριστική βιομηχανία; Τουριστική ανταγωνιστικότητα; Τουριστική πολιτική; Διεθνής οικονομικές σχέσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
502 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)