Η κατάκτηση της αναφοράς στον εαυτό και στους άλλους στην ελληνική νοηματική Γγώσσα: από τη δεικτική χειρονομία στα αντωνυμικά δεικτικά νοήματα

Περίληψη

Η διατριβή αυτή διερευνά την εμφάνιση της γλωσσικής χρήσης της δείξης ως αντωνυμίας πρώτου-και μη-πρώτου προσώπου στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Παρά την ομοιότητα στη μορφή μεταξύ της δεικτικής χειρονομίας και των αντωνυμικών δεικτικών νοημάτων, τα παιδιά που αποκτούν νοηματική γλώσσα περνούν από τα ίδια στάδια και αποκτούν τις προσωπικές αντωνυμίες περίπου στην ίδια ηλικία με τα παιδιά που αποκτούν προφορική γλώσσα. Σύμφωνα με την Petitto (1984, 1987, 1994), στην Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα η μετάβαση στην αντωνυμική δείξη χαρακτηρίζεται από: (α) μια περίοδο διακοπής, κατά την οποία τα παιδιά αποφεύγουν τη χρήση της δεικτικής χειρονομίας προς τα πρόσωπα, και (β) την εμφάνιση λαθών αντιστροφής πριν από την κατάκτηση των προσωπικών αντωνυμιών πρώτου και δεύτερου πρόσωπου. Η παρούσα έρευνα προσθέτει νέα δεδομένα ως προς την κατάκτηση των προσωπικών αντωνυμιών διερευνώντας: (α) τον τρόπο και την ηλικία στην οποία κατακτώνται τα αντωνυμικά δεικτικά νοήματα από το παιδί που βρίσκεται σε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation explores the emergence of the linguistic use of pointing as first- and non-first-person pronoun in Greek Sign Language. Despite the similarity in form between the pointing gesture and pronominal pointing signs, children acquiring sign language pass through the same stages and acquire personal pronouns at about the same age as children acquiring spoken language. According to Petitto (1984, 1987, 1994), the transition to pronominal pointing in American Sign Language is characterised by: (a) a period of discontinuity in which children avoid using pointing directed towards persons, and (b) the occurrence of reversal errors before the acquisition of first and second-person pronouns. The present study offers additional evidence on the acquisition of personal pronouns through the investigation of: (a) the manner and the age at which pronominal pointing signs are acquired by a child exposed to Greek Sign Language, (b) the use of other signs for reference to persons and self, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23054
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23054
ND
23054
Εναλλακτικός τίτλος
Acquisition of reference to self and others in greek sign language: from pointing gesture to pronominal pointing signs
Συγγραφέας
Χατζοπούλου, Μαριάννα (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Stockholm University. Department of Linguistics. Sign Language Section
Εξεταστική επιτροπή
Bergman Brita
Meier Richard
Marten Eriksson
Kristina Svartholm
Ritva Takkinen
Λέξεις-κλειδιά
Παιδιά, Κωφά; Ελληνική νοηματική γλώσσα; Προσωπικές αντωνυμίες; Δείξη; Δεικτική χειρονομία; Νοήματα, δεικτικά; Γλωσσική αναφορά; Κατάκτηση νοηματικής γλώσσας
Χώρα
Σουηδία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
275 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)