Η σύνθεση και τα σύνθετα νοήματα στην ελληνική νοηματική γλώσσα

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ανήκει στο πεδίο της μορφολογίας. Έχει ως αντικείμενο μελέτης τη διαδικασία της σύνθεσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.).Οι Νοηματικές Γλώσσες έχουν πλούσια μορφολογία ενώ η μορφολογική δομή τους είναι στενά συνδεδεμένη με τη συντακτική της λειτουργία. Η διαδικασία της σύνθεσης στις Νοηματικές Γλώσσες που εμφανίζουν υψηλή παραγωγικότητα σε αυτή και έχουν ερευνηθεί εκτενώς (Βρετανική ΝΓ, Αμερικανική ΝΓ, Σουηδική ΝΓ κ.ά.) αποτελεί ένα πολύπτυχο και ευρύτατο φαινόμενο, που συχνά ξεπερνά τα όρια της συγκεκριμένης διαδικασίας ή ακόμα και του μορφολογικού τομέα. Στην παρούσα διατριβή διερευνώνται η ύπαρξη σύνθετων στην Ε.Ν.Γ. που πληρούν τα κριτήρια για να ορίζονται ως σύνθετα και εν συνεχεία τα στοιχεία που διαφοροποιούν τα σύνθετα από τα απλά Νοήματα και τις φράσεις, οι κανόνες που ορίζουν τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διαδικασία της σύνθεσης, οι σχέσεις και η σειρά μεταξύ των συστατικών μερών/Νοημάτων των σύνθετων.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis belongs to the field of morphology. The study objective includes the process of compound formation in the Greek Sign Language.Sign Languages have a rich morphology while their morphological structure is closely related to its syntactic function. The process of compound formation in Sign Languages which show high productivity in it and have been studied extensively (British SL, American SL, Swedish SL etc.) is a multifaceted and wide phenomenon, which often exceeds the limits of the particular process or even those of the morphological sector.What is being researched in this thesis is the existence of compounds in Greek SL that fulfill the criteria required to be defined as compound and consequently the elements that differentiate compound from simple Signs and phrases, the rules that define the changes that occur during the process, the relation and the order between the synthetic parts/Signs of the compounds.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36577
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36577
ND
36577
Εναλλακτικός τίτλος
Compounding and compounds in greek sign language
Συγγραφέας
Ανδρικοπούλου, Ειρήνη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Λαμπροπούλου Βενέττα
Ράλλη Αγγελική
Διακογιώργη Κλεοπάτρα
Κατσίλης Ιωάννης
Ξυδόπουλος Γεώργιος
Μανουηλίδου Χριστίνα
Φτερνιάτη Άννα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Σύνθεση; Ελληνική νοηματική γλώσσα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xix, 297 σ., εικ., πιν., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)