Ρητές καμπύλες επί αλγεβρικών σωμάτων αριθμών και διοφαντικές εξισώσεις

Περίληψη

Η διατριβή μπορεί να χωριστεί σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζουμε έναν τρόπο επίλυσης νορμικών εξισώσεων, μερική περίπτωση των οποίων αποτελεί η εξίσωση Pell πάνω από αλγεβρικά σώματα αριθμών. Στο δεύτερο μέρος συμπληρώνουμε το κλασικό θεώρημα του Siegel αποδεικνύοντας ένα θεώρημα με ικανές και αναγκαίες συνθήκες ώστε μια ρητή καμπύλη με έναν ή δύο διακριτούς δακτυλίους εκτίμησης στο άπειρο να έχει άπειρα ακέραια σημεία. Τέλος, στο τρίτο μέρος δίνουμε πρακτικούς αλγόριθμους για τον υπολογισμό σε κάθε περίπτωση των ακεραίων σημείων σε καμπύλες γένους 0.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis is divided in three parts. In the first part we present a way of solving norm form equations. The Pell equation over algebraic number fields is a special case of these norm form equations. In the second part we complete the classical Siegel theorem by proving a theorem that gives sufficient and necessary conditions so that rational curves with one or two discrete valuations at infinity have infinite integral points. Finally, in the third part we give practical algorithms in order to compute in any case the integral points in curves of genus 0.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22096
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22096
ND
22096
Εναλλακτικός τίτλος
Rational curves over algebraic number fields and Diophantine equations
Συγγραφέας
Αλβανός, Παρασκευάς (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Πουλάκης Δημήτριος
Πάπιστας Αθανάσιος
Μποζαπαλίδης Συμεών
Τζανάκης Νικόλαος
Σακκαλής Παναγιώτης
Εμίρης Ιωάννης
Θωμάς Απόστολος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Νορμικές εξισώσεις; Θεώρημα Siegel; Διακριτοί δακτύλιοι εκτίμησης; Ρητές καμπύλες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
83 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)