Hsp 70 νανομηχανές και γονιδιακή αποσιώπηση

Περίληψη

Είναι γνωστό ότι οι πρωτεΐνες Hsp70 και Hsp40 συνεργάζονται μεταξύ τους, αφού ασκούν πολλές από τις λειτουργίες τους μέσω δημιουργίας νανομηχανών. Στην παρούσα εργασία κατασκευάζοντας, με την τεχνολογία siRNA, κυτταρικές σειρές HeLa που δεν εξέφραζαν τις πρωτεΐνες Hsp70 ή Hsp40, ελέγχθηκε η αυξημένη θερμοευαισθησία και απόπτωση που παρουσιάζουν αυτοί οι κλώνοι μετά από θερμικό σοκ αλλά και κάτω από επίδραση διαφόρων χημικών παραγόντων, λόγω της έλλειψη αυτών των πρωτεϊνών. Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι η απουσία της μίας πρωτεΐνης επηρεάζει τη ρύθμιση της άλλης όπως και το αντίστροφο. Βρέθηκε μάλιστα ότι πιθανόν αυτός ο κοινός μηχανισμός ρύθμισης της έκφρασής τους να συμβαίνει στο επίπεδο της μεταγραφής ή της ωρίμανσης του RNA. Για πολλά χρόνια ήταν άγνωστος ο στόχος της μετακίνησης της Hsp70 στον πυρήνα και τον πυρηνίσκο μετά από θερμικό σοκ. Πρόσφατα, έχει προταθεί ότι η Hsp70 μετακινείται στους πυρηνίσκους, κατά τη διάρκεια θερμικού σοκ, μαζί με τα μετουσιωμένα υποστρώματα προκειμένου να ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

It is known that the proteins Hsp70 and Hsp40 collaborate each other, after they practise many from their operations via creation nanomachines. In the present work manufacturing, with the technology siRNA, HeLa siRNA clones, that did not express the proteins Hsp70 or Hsp40, was checked the increased thermosensitivity and apoptosis that present these clones after heat shock but also under effect of various chemical factors, because of their lack of these proteins. Also, it was revealed that the absence of one protein influences the regulation of the other’s, as reverse. We indeed found that this likely common mechanism of regulation of their expression, seems to happen in the level of transcription or the maturation of RNA. For many years we didn’t know what the target for Hsp70 translocation to the nucleus and nucleolus is. Lately, it has been proposed that Hsp70 translocates to nucleoli, upon a heat shock, together with the denatured substrates in order to renaturate them during recov ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21099
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21099
ND
21099
Εναλλακτικός τίτλος
Hsp 70 nanomachines and gene silencing
Συγγραφέας
Κότογλου, Πολυχρόνης του Χρήστος
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γάλαρης Δημήτριος
Γεωργάτος Σπυρίδων
Καναβάρος Παναγιώτης
Αγγελίδης Χαράλαμπος
Λαζαρίδης Ιωάννης
Βεζυράκη Πατρώνα
Τζαβάρας Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Πρωτεΐνες, Συνοδές; Πρωτείνες θερμικού σοκ; DNA, Συστήματα επιδιόρθωσης βλαβών του; Γονιδιακή αποσιώπηση; Πυρηνίσκος; Πρωτεΐνη θερμικού σόκ 70 KDA και 40 KDA; DNA, Σημειακές θραύσεις του; Νανομηχανές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
151 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)