Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για τον χρονοπρογραμματισμό έργων με χρήση μεταευρετικών και πολυσκοπικών αλγόριθμων

Περίληψη

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής αναπτύσσεται ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) για την αντιμετώπιση προβλημάτων του χρονοπρογραμματισμού έργων. Στο ΣΥΑ, αφενός, ενσωματώνονται νέα μοντέλα του χρονοπρογραμματισμού έργων και, αφετέρου, χρησιμοποιούνται νέες υπολογιστικές μέθοδοι. Οι αλγόριθμοι που ενσωματώθηκαν στο ΣΥΑ επελέγησαν ύστερα από εκτενή στατιστική ανάλυση της επίδοσής τους. Η διατριβή οργανώνεται σε εννέα κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 ορίζεται η έννοια του έργου και αιτιολογείται ο σημαντικός ρόλος της διαχείρισης των έργων στην επιτυχή υλοποίησή τους. Ορίζονται τα ΣΥΑ, περιγράφεται η δομή τους και καταγράφονται όσα έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τη διαχείριση έργων. Τέλος, αναφέρονται συνοπτικά οι δυνατότητες του ΣΥΑ που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής. Στο Κεφάλαιο 2 εισάγονται τα προβλήματα μονο- και πολυσκοπικής βελτιστοποίησης, καθώς και βασικές έννοιες που αφορούν την πολυπλοκότητά τους, και περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ευρετικών και μεταευρετικώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this doctoral thesis is to develop a Decision Support System (DSS) for addressing project scheduling problems. In DSS, both new scheduling models and new computational methods are included. The algorithms used into the DSS were chosen after extensive computational analysis of their performance. The doctoral thesis is divided into nine chapters. In Chapter 1 the concept of the project is defined and the important role of project management in project successful realization is explained. The concept of the DSS is defined, its structure is described and project management oriented DSS are reported. Finally, the DSS structure developed in this thesis is outlined. In Chapter 2 concepts of single-objective and multi-objective optimization are introduced and basic concepts relating to their complexity are mentioned, and the main features of heuristics and metaheuristics algorithms are described. Specific reference is made to Pareto metaheuristics algorithms for addressing multi-obj ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20983
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20983
ND
20983
Συγγραφέας
Κώτσικας, Λάζαρος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
Τουρασής Β.
Καράκος Α.
Παπαρίζος Κ.
Σπάρταλης Σ.
Χατζόγλου Π.
Κατσαβούνης Σ.
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Κατασκευή και Οικοδομική τεχνολογία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική και Τεχνολογίες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Εξομάλυνση πόρων; Ευρωστία χρονοδιαγράμματος; Μεταευρετικοί αλγόριθμοι; Πολυσκοπική βελτιστοποίηση; Στοχαστικά δίκτυα έργων; Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων; Χρονοπρογραμματισμός έργων; Pareto βελτιστοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
307 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)