Επίδραση της διείσδυσης φωτοβολταϊκών συστημάτων διανεμημένης παραγωγής στις απώλειες των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διείσδυση της Διανεμημένης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΠ), και ειδικότερα των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ). Στόχος της διατριβής είναι η εκτίμηση της επίδρασης που πρόκειται να έχει η διείσδυση αυτή στις απώλειες Joule του δικτύου διανομής, λαμβάνοντας υπόψη τη στοχαστικότητα των φορτίων και της παραγωγής. Προτείνεται μια μέθοδος εύρεσης της βέλτιστης κατανομής Φ/Β μονάδων για ελαχιστοποίηση των απωλειών και ένας δείκτης επίδρασης των Φ/Β μονάδων στις απώλειες. Ο δείκτης αυτός αναμένεται να συμβάλλει στην προσπάθεια του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής στον προσδιορισμό του κόστους των υπηρεσιών που προσφέρει στους παραγωγούς. Η δομή της διδακτορικής διατριβής έχει ως εξής: · Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο θέμα της ΔΠ. Δίνονται οι διάφοροι ορισμοί της ΔΠ, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά αυτής και παρατίθενται συνοπτικά τα νέα ζητήματα (τεχνικά, ρυθμιστικά, οικονομικά κ.α.) ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral thesis deals with the penetration of Distributed Generation (DG) of electric power, and more specific of Photovoltaic (PV) Systems, in the Electric Power System (EPS). Scope of this thesis is to estimate the impact of PV systems penetration in Joule losses of the Distribution Network (DN), taking into consideration the stochasticity of both loads and power generation. A methodology is proposed, in order to find the optimal placement of PV units to minimize the losses of the DN. Moreover, an index representing the impact of the PV units in the losses is formulated. This index could contribute to the work of the Distribution System Operator (DSO) in defining and allocating cost of services to the producers. The thesis is structured as follows: · Chapter 1 is basically an introduction to DG. Various definitions of DG are given, along with its basic characteristics, and furthermore new challenges arising from its penetration, such as technical, regulatory, etc., are an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20410
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20410
ND
20410
Εναλλακτικός τίτλος
Impact of penetration of distributed generation photovoltaic power systems on losses of power distribution systems
Συγγραφέας
Μαρινόπουλος, Αντώνιος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας
Εξεταστική επιτροπή
Ντοκόπουλος Πέτρος
Λαμπρίδης Δημήτριος
Παπαγιάννης Γρηγόριος
Μπακιρτζής Αναστάσιος
Παπαθανασίου Σταύρος
Δημούλιας Χαράλαμπος
Αλεξιάδης Μηνάς
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Φωτοβολταϊκά συστήματα; Διανεμημένη παραγωγή; Απώλειες; Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας; Ροή φορτίου; Στοχαστική μοντελοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
viii, 174 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)