Στατιστικός έλεγχος ποιότητας και θεωρία ροών και σχηματισμών

Περίληψη

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται διαδικασίες του στατιστικού ελέγχου ποιότητας οι οποίες σχετίζονται με την εμφάνιση δεδομένων σχηματισμών. Οι πιο γνωστές τέτοιες διαδικασίες είναι τα διαγράμματα ελέγχου με κανόνες ροών, τα τεστ εκκίνησης, τα συνεχή σχέδια δειγματοληψίας κτλ. Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται και μελετώνται νέα διαγράμματα ελέγχου για την παρακολούθηση της μέσης τιμής και για την παρακολούθηση της διασποράς μιας παραγωγικής διεργασίας τα οποία βασίζονται σε έναν κανόνα ροών τύπου r από m συνεχόμενα σημεία. Τα προτεινόμενα διαγράμματα ελέγχου έχουν καλύτερη απόδοση από παρόμοια διαγράμματα που ήδη χρησιμοποιούνται αφού μειώνουν τον χρόνο ανίχνευσης εκτός ελέγχου διεργασίας. Εκτός από τα διαγράμματα ελέγχου προτείνεται και ένα νέο τεστ εκκίνησης για την απόδοση μηχανημάτων. Η μελέτη της απόδοσης όλων των προαναφερθέντων μεθόδων στηρίζεται στην τεχνική της εμφύτευσης σε Μαρκοβιανή αλυσίδα.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19981
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19981
ND
19981
Εναλλακτικός τίτλος
Theory of runs and patterns in statistical quality control
Συγγραφέας
Ρακιτζής, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Αντζουλάκος Δημήτριος
Κούτρας Μάρκος
Αρτίκης Θεόδωρος
Μπούτσικας Μιχαήλ
Φιλίππου Ανδρέας
Μακρή Ευφροσύνη
Ψυλλάκης Ζαχαρίας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Σύνθετος σχηματισμός; Μεθοδολογία εμφύτευσης σε μαρκοβιανή αλυσίδα; Κατανομή μήκους ροής; Μέσο μήκος ροής; Διαγράμμαα ελέγχου τύπου Shewhart; Κανόνες ροών; Έλεγχος αξιοπιστίας; Εκτιμητές μεγίστης πιθανοφάνειας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
282 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)