Ανάπτυξη βιοφυσικού προσομοιώματος καλλιέργειας τομάτας, για βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κλίματος, σε μεσογειακά θερμοκήπια, κατ...

Περίληψη

Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, που να επιτρέπει τη διαχείριση του κλίματος ενός θερμοκηπίου κατά τη χειμερινή περίοδο σε 24ωρη βάση. Απώτερoς στόχος η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του θερμοκηπίου σε συνάρτηση με τα κριτήρια που τίθενται από τον παραγωγό (π.χ. αύξηση παραγωγής, βελτίωση ποιότητας, μείωση κόστους, αποφυγή φυτοϋγειονομικών προβλημάτων). Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε αρχικά αναζήτηση και μελέτη του τρόπου λειτουργίας των υπαρχόντων βιολογικών και κλιματικών προσομοιωμάτων με στόχο τη δημιουργία ενός λειτουργικού προσομοιώματος ικανού να παρέχει στο χρήστη πλήθος πληροφοριών που να σχετίζονται με τις κλιματικές συνθήκες στο εσωτερικό του θερμοκηπίου καθώς και με την ανάπτυξη και την παραγωγή της καλλιέργειας τομάτας. Έπειτα καταρτίστηκαν ερωτηματολόγια και πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε παραγωγούς σε θερμοκηπ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17532
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17532
ND
17532
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a biophysical simulator for tomato crop in order to optimize climate management for mediterranean greenhouses during winter period
Συγγραφέας
Δημόκας, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Βιοφυσικό προσομοίωμα; Βελτιστοποίηση; Καλλιέργεια υδροπονικής τομάτας; Θερμοκήπια; Γεννήτρια κλιματικών δεδομένων; Βιολογικό μοντέλο; Κλιματικό μοντέλο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
330 σ. : σχημ, πίνακες
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)