Γεωμετρική πληροφορία από μεμονωμένες εικόνες στην φωτογραμμετρία και την όραση υπολογιστών

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση της γεωμετρίας της μεμονωμένης προοπτικής εικόνας, με έναν τριπλό στόχο. Κατ’ αρχάς, να κατανοηθεί περαιτέρω η γεωμετρία αυτή με την διατύπωση εναλλακτικών προσεγγίσεων για ορισμένα σημαντικά προβλήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την γεωμετρία των σημείων φυγής της εικόνας και την σχέση τους αφενός με το πρόβλημα της βαθμονόμησης μηχανής και αφετέρου με ζητήματα ανακατασκευής του χώρου. Ο δεύτερος σημαντικός στόχος ήταν η έρευνα αυτή να πραγματοποιηθεί μεν στο τυπικά ευκλείδειο εννοιολογικό πλαίσιο της Φωτογραμμετρίας, αλλά παράλληλα να εξηγηθεί με σαφήνεια η σχέση όσων αλγορίθμων διατυπώνονται εδώ με ανάλογες προσεγγίσεις από τον χώρο της γεωμετρικής (ή υπολογιστικής) Όρασης Υπολογιστών, όπου και κυρίως μελετάται η γεωμετρία της μεμονωμένης εικόνας. Με την έννοια αυτή, η διατριβή διατυπώνει ταυτόχρονα ευκλείδειες ερμηνείες, χρήσιμες για την Φωτογραμμετρία, μεθόδων της Όρασης Υπολογιστών, οι οποίες κατά κανόνα στηρίζονται στην προβολική ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Motivation of this thesis is to investigate the geometry of single perspective images in three main aspects. First, the aim is to further understand this geometry by formulating alternative approaches for certain significant problems, regarding particularly the geometry of the image vanishing points and their relation with the question of camera calibration, on the one hand, and with issues of object reconstruction, on the other. A second important aspect was to carry out this research in the typically Euclidean conceptual framework of Photogrammetry, but at the same time to clearly interpret the relation of the algorithms developed here with corresponding approaches from the field of geometric (computational) Computer Vision, where single images are mainly studied. In this sense, the thesis at the same time presents Euclidean interpretations, useful to Photogrammetry, of methods Computer Vision which, as a rule, rely on projective geometry. Finally, of course, an important goal of thi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/16955
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/16955
ND
16955
Εναλλακτικός τίτλος
Geometric information from single images in photogrammetry and computer vision
Συγγραφέας
Γραμματικόπουλος, Λάζαρος (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ)
Εξεταστική επιτροπή
Καρράς Γεώργιος
Πέτσα Ελένη
Γεωργόπουλος Ανδρέας
Μπαλτσαβιάς Μάνος
Ιωαννίδης Χαράλαμπος
Πάτιας Πέτρος
Τσιούκας Βασίλης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Φωτογραμμετρία; Όραση υπολογιστών; Βαθμονόμηση μηχανής; Σημεία φυγής; Ευθεία φυγής; Σφαίρα βαθμονόμησης; Προβολική γεωμετρία; Αφινική ανακατασκευή επίπεδων αντικειμένων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
142 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)