Διερεύνηση των μεθοδολογιών προσδιορισμού κατακόρυφης θέσης σημείου σε έργα μηχανικού: Εφαρμογές στον ελλαδικό χώρο

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή, που αποτελείται από τρία μέρη, ερευνώνται θεωρητικά και μέσω ποικιλίας εφαρμογών στον Ελλαδικό χώρο, οι μέθοδοι προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών κατάλληλων για έργα αρμοδιότητας Μηχανικού. Εξετάζονται και προτυποποιούνται οι διορθώσεις και αναγωγές που απαιτούνται στις σύγχρονες (επίγειες και δορυφορικές) μεθόδους προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό, παρέχοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με κριτήρια τεχνικοοικονομικά (ακρίβεια, κόστος, ταχύτητα). Στο Μέρος A (Θεωρητική Τεκμηρίωση) αναπτύσσονται τα ακόλουθα: Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μια σύντομη θεωρητική αναφορά σε έννοιες και σε θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό των επιφανειών αναφοράς των υψομέτρων καθώς και στα είδη των υψομέτρων. Στο κεφάλαιο 2 αναλύεται σύντομα η μέθοδος της κλασσικής Γεωμετρικής Χωροστάθμησης. Παρουσιάζονται τα σύγχρονα ψηφιακά όργανα (χωροβάτες και σταδίες) και οι αλλαγές που η χρήση τους απέφερε στην διαδικασία των χωροστ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis, consisting of three parts, deals with the methods used today, for the determination of height differences, appropriate for engineering works. The necessary corrections and reductions for the application of each method as well as for their combination are examined and classified, so that according to the case one may select the procedure that will allow for optimum results concerning accuracy as well as cost in labour and instrumentation. The thesis comprises theoretical documentation of the methods as well as a variety of case studies. In the first part of the thesis (chapters 1, 2, 3, 4 and 5) the theoretical documentation is presented. Chapter 1 deals with the definition of each kind of height and its respective reference surface. Chapter 2 deals with the method of geometric levelling (GL) and its evolution due to modern digital levels. Chapter 3 deals with the method of trigonometric levelling (TL) as applied today using modern Total Stations. The effect of geode ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/16952
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/16952
ND
16952
Εναλλακτικός τίτλος
Research on vertical positioning in engineering works: case studies in the hellenic area
Συγγραφέας
Αραμπατζή, Ορθοδοξία (Πατρώνυμο: Αριστείδης)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπαλοδήμος Διονύσιος-Δημήτριος
Αγατζά-Μπαλοδήμου Αμαλία-Μαρία
Μητσακάκη Χριστιάνα
Μπιλλήρης Χαρίλαος
Παπαζήση Καλλιόπη
Παραδείσης Δημήτριος
Στάθας Δημοσθένης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Υψομετρία; Επίγειοι προσδιορισμοί υψομετρικών διαφορών; Υψόμετρα, Ορθομετρικά; Υψόμετρα, Γεωμετρικά; Υψόμετρα με GPS
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
273 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)