Διερεύνηση του προσανατολισμού μνημείων με γεωδαιτικές και αστρονομικές μεθόδους: εφαρμογή στα Μετέωρα

Περίληψη

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η δυνατότητα εφαρμογής γεωδαιτικών και αστρονομικών μεθόδων στη διερεύνηση του προσανατολισμού μνημείων. Γίνεται εφαρμογή σε Βυζαντινά μνημεία και συγκεκριμένα στη μοναστική πολιτεία των Μετεώρων. Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια, που χωρίζονται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης της μελέτης προσανατολισμού μνημείων σε διάφορες ιστορικές περιόδους και για διαφορετικές περιοχές (ή τόπους) της γης. Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να εντοπιστούν τα προβλήματα και οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η έρευνα του προσανατολισμού μνημείων μέχρι σήμερα και να αναδειχθεί μέσα από αυτά η ανάγκη παρέμβασης με την προτεινόμενη μεθοδολογία. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται, οι γεωδαιτικές και αστρονομικές μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμών, οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για τη γεωμετρική τεκμηρίωση των μνημείων και τη δημιουργία των τοπογραφικών διαγραμμάτων της κάτοψής ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This Thesis deals with the development of a method for the detection of the period of time of the erection of a Monument, by determining its orientation via Geodetic and Astronomic measurements. Applications are carried out in the "Meteora monastic community". The thesis is divided into three parts and seven chapters. The first part consisting of three chapters (1st, 2nd, 3rd,) contains an historical review and the theoretical documentation of the method. The 1st chapter contains a brief review of the procedures followed throughout the centuries and at different parts of the world for the orientation of monuments. In the 2nd chapter, the Astronomic and Geodetic methods for the Geometric documentation of a monument, the creation of the topographic diagram of the site and the determination of the Astronomic Azimuth of its main axis or other specific directions are described. In the same chapter the procedure followed for the determination of the topography of the perceptible horizon in f ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/13570
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/13570
ND
13570
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of monuments oientation using geodetic and astronomic methods: application at Meteora
Συγγραφέας
Πανταζής, Γεώργιος
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Μπαλοδήμος Διονύσιος-Δημήτριος
Κορακίτης Ρωμύλος
Παπαθανασίου Μάρω
Αγάτζα-Μπαλοδήμου Αμαλία-Μαρία
Μπιλλήρης Χαρίλαος
Παραδείσης Δημήτριος
Σταθάς Δημοσθένης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Μνημεία; Προσανατολισμός μνημείων; Γεωδαισία; Αστρονομία; Γεωμετρική τεκμηρίωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xx, 194 σελ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)