Στατική και δυναμική οπτικοποίηση αλγόριθμων δικτύων

Περίληψη

Η επιστημονική περιοχή της Οπτικοποίησης Αλγορίθμων, η οποία αποτελεί μια υπο- περιοχή της Οπτικοποίησης Λογισμικού, αποσκοπεί στο να καταστήσει την κατανόη- ση των αλγορίθμων πιο εύκολη. Στην παρούσα διατριβή περιγράφεται ένα λογισμικό που υλοποιήθηκε για τον ίδιο σκοπό. Το λογισμικό είναι γραμμένο στη γλώσσα προ- γραμματισμού Java και μπορεί να εκτελεστεί είτε μέσω του Διαδικτύου ως Java Applet είτε τοπικά ως Java εφαρμογή. Το προτεινόμενο διδακτικό εργαλείο οπτικοποιεί αλγορίθμους γραφημάτων και δικτυακής βελτιστοποίησης. Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φοιτητές οι οποίοι θέλουν να κατανοήσουν κάποιον από τους αλγορίθμους που οπτικοποιήθηκαν, σύμφωνα με το δικό τους ρυθμό μάθησης. Μπο- ρεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από διδάσκοντες είτε κατά τη διάρκεια της διδασκαλί- ας, στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν κάποιον αλγόριθμο στους φοιτητές ή για την αξιολόγηση (βαθμολόγηση) γραπτών εξετάσεων ή εργασιών των φοιτητών. Τα χαρακτηριστικά του λογισμικού όπως είναι: η ύπαρξη ενός συ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The scientific discipline of Algorithm Visualization, which is a subcategory of Software Visualization, aims to facilitate the understanding of computer algorithms. In this doctoral thesis a new software tool is proposed, that has been implemented to fulfil the same aim. The software tool has been implemented in Java and can be executed either remotely as Java applet or locally as standalone Java application. It encompasses visualizations for graph and network optimization algorithms. The didactic tool can be used by students who want to understand some of the implemented algorithms, according to their own pace of learning. Moreover it can be used by instructors during tutoring, while they are trying to explain algorithms to students or while they grade exams or students’ assignments. The software’s features are: inclusion of an interactive graph editor, its customization to user’s personal preferences, allowance user’s input to algorithms, its highly degree of interactivity and illust ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14910
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14910
ND
14910
Εναλλακτικός τίτλος
Static and dynamic visualization of network algorithms
Συγγραφέας
Μπαλούκας, Αθανάσιος
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Παπαρρίζος Κωνσταντίνος
Μανίτσαρης Αθανάσιος
Στεφανίδης Γεώργιος
Παπαναστασίου Δημήτριος
Κάτος Αναστάσιος
Μπούσιου-Μακρίδου Δέσποινα
Σατρατζέμη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Οπτικοποίηση αλγορίθμων; Οπτικοποίηση λογισμικού; Εκπαιδευτικό λογισμικό; Δικτυακή βελτιστοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
258 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)