Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Επιστημονικό πεδίο" : Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:
Ταξινόμηση ανά:
Σε σειρά:
Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2024Accurate measurement of the thermal conductivity of phase changing materials (PCM) in the solid and liquid phaseΒελλιάδου, Δανάη Ι.
2024Optimization of energy markets with integration of sustainable policiesΔημητριάδης, Χρήστος Ν.
2023Παραγωγή υδρογόνου (H2) μέσω καταλυτικής αναμόρφωσης του προπανίου και του υγροποιημένου αερίου του πετρελαίου (LPG) με ατμό.Κόκκα, Αλίκη Γ.
2023Development of advanced cementitious systems with enhanced mechanical properties, improved microstructure and chemical resistanceΜαλακόπουλος, Αθανάσιος Α. 
2023Investigation and optimization of dye-sensitized solar cells, under variable lighting conditionsΜπελεσιώτης, Γεώργιος Β. 
2023Germanane based nanomaterials: synthesis, characterization and potential applicationsΓιούσης, Θεοδόσης Β. 
2023Μελέτη της αναμόρφωσης με ατμό του LPG σε υποστηριγμένους καταλύτες ευγενών μετάλλων και περοβσκιτικά οξείδιαΡαμαντάνη, Θεοδώρα Φ.
2023Αποτύπωμα άνθρακα σε μεγάλες εγκαταστάσεις υγείαςΜποζούδης, Βασίλειος Ν.
2023Επίδραση της ατμόσφαιρας αεροδρομίου στα μεταλλικά κατασκευαστικά υλικάΤιτάκης, Χαράλαμπος Ζ. 
2023Mathematical modeling of electrocatalytic layers in high temperature polymer electrolyte membrane fuel cellsΓιωτάκος, Παναγιώτης Ι. 
2023Calculation of multi-time correlation functions in dissipative quantum φ4 theoryΑλατάς, Παναγιώτης Β. 
2023Air quality forecasting in an urban area at high spatial resolutionΣιούτη, Ευαγγελία Γ.
2023Αποχλωρίωση βιομηχανικών μεταλλικών μνημείων από θαλάσσιο περιβάλλον με ηλεκτροχημικές μεθόδουςΣιόβα, Ελένη Χ.
2023Rheometric tools and protocols for materials with multi-scale response and fading mechanical memoryΑθανασίου, Αθανάσιος Ε.
2023Θειικομπελιτικά και αλιτικά τσιμέντα χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος: σχηματισμός της φάσης του yeelimiteΚαμίτσου, Μαρία Δ.
2023Ανάπτυξη και εφαρμογές υβριδικών κεραμικών νανοϋλικών βιομημιτικά παραγόμενων μέσω μήτρας υπερδιακλαδισμένων πολυμερώνΠαπαγεωργίου, Μιχαέλα Μ. 
2023Development and optimization of microbial fuel cellsΚαμπερίδης, Θεόφιλος Γ.
2023Simulation and experimental study of atmospheric pressure plasma jets depositing thin films for controlled release of chemical substancesΠασσαράς, Δημήτριος Ν. 
2023Development of computational methods for the prediction of crosslinking kinetics and molecular - viscoelastic properties of hydrogels for biomedical applicationsΚαραγεώργος, Φίλιππος Φ.
2023Development, characterization, and performance assessment of modified Ni/GDC electrocatalysts for the reversible operation of solid oxide cells (rSOCs)Ζαραβέλης, Φώτιος Ν.