Ακριβής μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας υλικών αλλαγής φάσης (PCM) στη στερεή και την υγρή φάση

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να προταθούν νέα, ευρέως διαθέσιμα σε υψηλή καθαρότητα και με σχετικά χαμηλό κόστος στερεά υλικά αναφοράς για τη θερμική αγωγιμότητα. Επιπρόσθετα, επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η πραγματοποίηση μετρήσεων θερμικής αγωγιμότητας, πολύ χαμηλής αβεβαιότητας, με τη μέθοδο του Θερμαινόμενου Σύρματος σε μη Μόνιμη Κατάσταση (Transient Hot-Wire, THW), χωρίς την επίδραση της αντίστασης επαφής, χρησιμοποιώντας μια νέα κατηγορία υλικών γνωστών ως Υλικά Αλλαγής Φάσης (Phase Changing Materials, PCMs). Στα κεφάλαια που ακολουθούν αναλύεται το κίνητρο της έρευνας, η επιλογή της μεθόδου και των υλικών, καθώς και η πειραματική διάταξη και διαδικασία. Επίσης, διερευνώνται οι προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, καθώς επίσης και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα που προκύπτουν από την εργασία αυτή. Αναλυτικότερα: Στο Κεφάλαιο 1 επισημαίνεται η σπουδαιότητα των προτύπων μέτρησης, καθώς επίσης και η έλλειψη αυτών που παρατηρείται στην περιοχή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this dissertation was to propose new, easy to find in high purity and inexpensive solid reference materials for the thermal conductivity. Moreover, it was attempted for the first time to perform very low-uncertainty thermal-conductivity measurements using the Transient Hot-Wire Technique, without the influence of contact resistance, by employing a new category of materials known as Phase Changing Materials (PCMs). In the following chapters, the motivation for this work, the selected technique and materials, and the experimental setup and procedure are outlined. Moreover, the challenges faced, the results achieved, and the future-work propositions are discussed. Analytically: In Chapter 1, the importance of measurement standards is pointed out, and the lack of solid thermal-conductivity reference materials is addressed. It is argued that although there is an adequate number of thermal-conductivity reference fluids, the same is not true for solid materials. On the contrary, ve ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56051
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56051
ND
56051
Εναλλακτικός τίτλος
Accurate measurement of the thermal conductivity of phase changing materials (PCM) in the solid and liquid phase
Συγγραφέας
Βελλιάδου, Δανάη (Πατρώνυμο: Ιορδάνης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής. Εργαστήριο Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων και Περιβαλλοντικών Διεργασιών
Εξεταστική επιτροπή
Ασσαέλ Μάρκος
Ζασπάλης Βασίλης
Σαλίφογλου Αθανάσιος
Γιαννακουδάκης Παναγιώτης
Ασημοπούλου Ανδρεάνα
Κικκινίδης Ευστάθιος
Τσιβιντζέλης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημεία και Τεχνολογία διεργασιών
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Αγωγιμότητα θερμική; Πρότυπα Υλικά; Υλικά αλλαγής φάσης; Θερμαινόμενο σύρμα σε μη μόνιμη κατάσταση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.