ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΘΗΛΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΖΕΟΛΙΘΟΥΣ

Περίληψη

ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΗΛΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ (ΤΥΠΟΥ - HEU/ΧΙΟΥΛΑΝΔΙΤΗ) ΣΥΝΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΗΚΑΝ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΛΑΒΕ ΣΥΜΠΛΟΚΑ CU ΚΑΙ CO ΜΕ ΔΙΑΙΘΥΛΟΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ LIGANDS ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΑ NI ΜΕ ΠΥΡΙΔΙΝΗ. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΣΤΑΔΙΑΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ (ΑΥΤΟΥΣΙΩΝ) ΖΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ CU ΚΑΙ ΤΟΥ CO ΕΞΑΚΡΙΒΩΘΗΚΑΝ ΣΥΜΠΛΟΚΑ "ΑΓΚΥΡΩΜΕΝΑ" ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΤΩΝ NI, ΕΝΤΟΠΙΣΘΗΚΑΝ ΤΟΣΟ ΕΝΔΟΖΕΟΛΙΘΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ IN - SITU ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΥΤΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΩΝ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

TRANSITION METAL COMPLEX COMPOUNDS SUPPORTED ON NATURAL ZEOLITE CRYSTALS (OF THE HEU - TYPE/HEULANDITE) WERE SYNTHESIZED AND CHARACTERIZED. THE STUDY INCLUDED CU - AND CO - COMPLEXES WITH DIETHYLDITHIOCARBAMATE LIGANDS AS WELL AS NI - COMPLEXES WITH PYRIDINE. THE SYNTHESIS WAS ACHIEVED BY MEANS OF GRADUAL CHEMICAL MODIFICATIONS OF THE INITIAL (RAW) ZEOLITE CRYSTALS. IN THE CASE OF CU AND CO, SURFACE COMPLEXES "ANCHORED" ONTO THE ZEOLITE WERE IDENTIFIED. IN THECASE OF NI, BOTH INTRAZEOLITE AND SURFACE COMPLEXES WERE DEFECTED USING IN -SITU SPECTROSCOPIC TECHNIQUES. THE RESULTS OF THIS STUDY COULD LEAD TO THE DEVELOPMENT OF NEW MATERIALS AND CONTRIBUTE TO THE SOLUTION OF PROBLEMS RELATED TO THE GEOCHEMISTRY OF THE MICROPOROUS ALUMINOSILICATE MINERALS.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/9051
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/9051
ND
9051
Εναλλακτικός τίτλος
SYNTHESIS AND STUDY OF COMPLEX COMPOUNDS SUPPORTED ON NATURAL ZEOLITES
Συγγραφέας
Γκοντελίτσας, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
1996
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΣΚΑΡΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
ΔΙΑΙΘΥΛΟΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΗ ΠΥΡΙΔΙΝΗ; ΕΝΔΟΖΕΟΛΙΘΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ; Ζεόλιθοι; ΖΕΟΛΙΘΟΙ ΤΥΠΟΥ HEU; ΚΑΘΗΛΩΜΕΝΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ; Κλινοπτιλόλιθος; Κοβάλτιο; Μέταλλα; Μικροπορώδη υλικά; Νικέλιο; Ρόφηση; Σύμπλοκα; ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ; Υποκαταστάτες; Φασματοσκοπία; Φυσικοί ζεόλιθοι; Χαλκός ( Cu ); ΧΗΜΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ; Χιουλανδίτης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
150 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)