Μεταβολές περιόδου ως μέσο ανίχνευσης εξωπλανητών, πολλαπλών αστρικών συστημάτων και αστρικής εξέλιξης

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία, μελετάμε τις μεταβολές περιόδου που παρατηρούνται στις χρονικές μεταβολές εκλείψεων (Eclipse Timing Variations - ETVs) ως ένδειξη ανίχνευσης εξωπλανητών, πολλαπλών αστρικών συστημάτων και αστρικής εξέλιξης. Συγκεκριμένα, διερευνούμε τις επιπτώσεις του Light Travel Time Effect (LTTE), της μαγνητικής δραστηριότητας και της μεταφοράς μάζας στα διαγράμματα ETV παράλληλα με τη δυναμική ευστάθεια των προτεινόμενων συνοδών σε περίπτωση πολλαπλότητας. Η διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το Μέρος Ι εισάγει τις θεμελιώδεις έννοιες, ξεκινώντας με μια επισκόπηση των πολλαπλών αστρικών και πλανητικών συστημάτων (Κεφάλαιο 1). Στο Κεφάλαιο 2 διατυπώνουμε την μεταβολή ETV ως μια O[bserved]-C[alculated] χρονική διαφορά υπό τις επιδράσεις των φαινομένων LTTE, της μαγνητικής δραστηριότητας (μηχανισμός Applegate) και της μεταφοράς μάζας. Στο κεφάλαιο 3 περιγράφουμε τους αλγορίθμους βελτιστοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση ETV στην παρούσα μελέτη, αποτελούμενοι από ένα σύνολ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present work, we study period variations observed in Eclipse Timing Variations (ETVs) as a probe of exoplanets, multiple star systems and stellar evolution. Specifically, we investigate the implications of the Light Travel Time Effect (LTTE), the magnetic activity and mass transfer in ETV diagrams alongside the dynamical stability of the proposed companions in case of multiplicity. The dissertation is divided in two parts. Part I introduces the fundamental concepts, beginning with an overview of multiple stellar and planetary systems (Chapter 1). In Chapter 2 we formulate the ETVs as an O[bserved]-C[alculated] time difference for the effects of LTTE, magnetic activity (Applegate mechanism) and mass transfer. In Chapter 3 we describe the optimization algorithms that was used for the ETV analysis in this study, consisting of a set of global (Genetic Algorithm, Differential Evolution, Simulated Annealing) and local (Nelder-Mead Downhill Simplex, Levenberg-Marquardt, Heuristic Scann ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56854
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56854
ND
56854
Εναλλακτικός τίτλος
Period variations as a probe of exoplanets, multiple star systems and stellar evolution
Συγγραφέας
Ζέρβας, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Χριστοπούλου Παναγιώτα-Ελευθερία
Γερογιάννης Βασίλειος
Ψυλλάκης Ζαχαρίας
Λώλα Σμαράγδα
Γουργουλιάτος Κωνσταντίνος-Νεκτάριος
Λουκόπουλος Βασίλειος
Χάντζιος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Αστρονομία και Αστροφυσική
Λέξεις-κλειδιά
Διπλά εκλειπτικά συστήματα αστέρων; Μεταβολές περιόδου; Εξωπλανητικά συστήματα; Μαγνητική δραστηριότητα; Δυναμική ευστάθεια; Τεχνικές βελτιστοποίησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.