Αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών στην ισότητα των φύλων στην Ελλάδα: αντιλήψεις και ικανότητες των φοιτητών για μια βιώσιμη επαγγελματική πρακτική με ευαισθησία στο φύλο

Περίληψη

Ο ρόλος της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας είναι αναμφισβήτητος και παγκοσμίως αναγνωρισμένος. Στο πλαίσιο αυτό, τα κέντρα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να εφαρμόσουν την προοπτική του φύλου στα προγράμματα σπουδών και τα αναλυτικά τους προγράμματα και να τα καταστήσουν πιο ευαίσθητα ως προς το φύλο. Παρά την ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας και τη δέσμευση των κυβερνήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο να παρέχουν την απαραίτητη κατάρτιση για την επίτευξη του στόχου, οι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους χωρίς τις απαραίτητες δεξιότητες για να αναπτύξουν τη διδασκαλία με την προοπτική του φύλου. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η διερεύνηση του βαθμού εφαρμογής της προοπτικής του φύλου στην ελληνική πανεπιστημιακή διδασκαλία μέσω των αντιλήψεων των μελλοντικών εκπαιδευτικών για την κατάρτιση που λαμβάνουν σε θέματα φύλου και η σύγκριση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που απέκτησαν με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. κατά τίτλο και φύλο. Συγκεκριμένα, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The role of education for the sustainable development of society is undeniable and globally recognized. In this context, higher education centers are called to implement the gender perspective in their study programs and curricula and make them more gender sensitive. Despite the existence of legislation in this regard and the commitment of governments at a global level to provide the necessary training to achieve the objective, student teachers finish their studies without the necessary skills to develop teaching with a gender perspective. The purpose of this doctoral thesis was to explore the degree of implementation of the gender perspective in Greek university teaching through the perceptions of future teachers about the training they receive on gender issues and to compare the knowledge, skills and attitudes acquired by completion of their training by degree and sex. Specifically, the objectives were: (1) to adapt to the Greek context and validate with university students the Sensi ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

El papel de la educación para el desarrollo sostenible de la sociedad es innegable y mundialmente reconocido. En este contexto, los centros de educación superior están llamados a implementar la perspectiva de género en sus programas de estudio y currículos y hacerlos más sensibles al género. A pesar de la existencia de legislación al respecto y el compromiso de los gobiernos a nivel global en proporcionar la formación necesaria para lograr el objetivo, los estudiantes de profesor terminan sus estudios sin las competencias necesarias para desarrollar una docencia con perspectiva de género. El objetivo de esta tesis doctoral fue explorar el grado de implementación de la perspectiva de género en la docencia universitaria griega a través de las percepciones de los futuros docentes sobre la formación que reciben en temas de género y comparar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas al término de su formación. por titulación y sexo. Concretamente, los objetivos fueron: (1) adapt ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56615
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56615
ND
56615
Εναλλακτικός τίτλος
Initial teacher training in gender equality in Greece: perceptions and competencies of students for a sustainable gender-sensitive professional practice
La formación inicial docente en igualdad de género en Grecia: percepciones y competencias del alumnado para una práctica profesional sostenible sensible al género
Συγγραφέας
Κίττα, Ιωάννα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
University of Alicante
Εξεταστική επιτροπή
Cardona-Moltó María-Cristina
Martínez-González Raquel
Tichá Renáta
Gómez-Puerta José Marcos
Chiner Sanz Esther
Sanzhueza Henríquez Susan Valeria
Abery Brian H.
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Διδασκαλία και κατάρτιση
Λέξεις-κλειδιά
Aρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών; Iσότητα των φύλων; Aνώτερη εκπαίδευση; Eφαρμογή της προοπτικής του φύλου
Χώρα
Ισπανία
Γλώσσα
Ισπανικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.