Το καινοδιαθηκικό πλαίσιο ασκήσεως του ποιμαντικού έργου της εκκλησίας στο βιβλίο των πράξεων των αποστόλων

Περίληψη

Στήν Εἰσαγωγή της Διατριβής (σ. 10-21) ὑπογραμμίζεται ἡ ἀξία τῆς ἔρευνας τῆς Καινῆς Διαθήκης καί ἰδιαιτέρως τοῦ βιβλίου τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, καί τονίζεται ἡ συμβολή τῆς Ποι¬μα¬ντι¬κῆς στή φανέρωση τῶν θησαυρῶν τῆς πίστεως καί μάλιστα μέσα ἀπό τή βιβλική θεολογία. Ἐπισημαίνεται ἡ ἀξία τῆς ἐπιλογῆς τοῦ θέματος στήν προσέγγιση τῆς Ὀρθό¬δο¬ξης Ποι¬μα¬ντι¬κῆς Μεθοδολογία καί καταδεικνύεται ἡ κομβικότητα τῶν διηγήσεων τῶν Πράξεων στήν ἀνά¬πτυ¬ξη τοῦ θέματος. Στό Α΄ ΜΕΡΟΣ τῆς διατριβῆς ἀναπτύσσεται τό θεωρητικό πλαίσιο τοῦ θέματος. Στό πρῶτο κεφάλαιο (σ.22-67) περιγράφεται ἡ Ποιμαντική ἀπό ἐπιστη¬μο¬νι¬κή ἄποψη, ὅπως αὐτή καταγράφεται μέσα ἀπό τούς ὁρισμούς τῶν θεολόγων (κληρικῶν καί λαϊκῶν), οἱ ὁποῖοι, μάλιστα, χωρίζονται, μέ ἐπιστημονικό κριτήριο τήν ἀνάπτυξη τῆς ποιμαντικῆς θεο¬λο¬γίας, σέ τρεῖς βασικές περιόδους: α) Στήν περίοδο τῆς Και¬νῆς Διαθήκης καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκ¬κλησίας, β) στήν περίοδο ἀπό τήν Ἀπε¬λευθέρωση τοῦ 1821 μέχρι τό τέλος τῆς νεότερης ἱστο¬ρίας τῆς Ἑλλάδας καί γ) ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Dissertation Contains: Definitions of Pastoral Theology separated into three main periods: a) the period of the New Testament and the Fathers of the Church, b) the period of Liberation of 1821 until the end of the modern history of Greece, and c) the period covering the years from 1951 until today. The pastoral analysis of the whole text of the Acts according the categories of: Who shepherded (As what) - Whom - Where - How - When - Why – What for – At what. The Pastoral Problems of Acts and their solutions, with a distinction in positive pastoral (exercise pastoral), neutral (inability to exercise pastoral) and negative (anti-pastoral)

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33320
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33320
ND
33320
Εναλλακτικός τίτλος
The practice of the pastoral work of the church in the context of the new testament, and especially in the book of acts of the apostles
Συγγραφέας
Μπολτέτσος, Τριαντάφυλλος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σταυρόπουλος Αλέξανδρος
Χριστινάκης Παναγιώτης
Καρακόλης Χρήστος
Περσελής Εμμανουήλ
Δεσπότης Σωτήριος
Ευθυμίου Γεώργιος π.
Γιαννακοπούλου Βαρβάρα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ποιμαντική; Ποιμαντική θεολογία; Ποιμαντική διακονία; Ποιμαντικό έργο εκκλησίας; Ποιμαντικά προβλήματα; Αντιποιμαντική; Πράξεις Απόστολοι; Καινή Διαθήκη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
331 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)