Ανάπτυξη μοντέλου εκτίμησης της παράκτιας τρωτότητας: εφαρμογή στην πιλοτική περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου, Ελλάδα

Περίληψη

Σε αυτή τη διδακτορική διατριβή, διεξήχθη ενδελεχής έρευνα για την αξιολόγηση διαφόρων παράκτιων κινδύνων που επηρεάζουν την παράκτια ζώνη του Πατραϊκού Κόλπου, που εκτείνεται από την πόλη της Πάτρας έως το ακρωτήριο του Αράξου στη Δυτική Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκαν δύο κίνδυνοι: η διάβρωση των ακτών και η ρευστοποίηση του εδάφους. Και για τους δύο κινδύνους, οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση δεικτών, και συγκεκριμένα του Παράκτιου Δείκτη Τρωτότητας (CVI) για τη διάβρωση των ακτών και του δείκτη δυναμικού ρευστοποιήσης (LPI) για τη ρευστοποίηση του εδάφους. Μεταξύ των δύο κινδύνων, η παράκτια διάβρωση θεωρήθηκε πιο σημαντική, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση σε βάθος των επιπτώσεών της στην παράκτια ζώνη της περιοχής έρευνας. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη μιας μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκτίμηση της παράκτιας τρωτότητας που θα μπορούσε να εφαρμοστεί κατά μήκος της ακτογραμμής του Πατραϊκού Κόλπου και γενικότ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this Doctoral thesis, a thorough investigation was conducted to assess various coastal hazards affecting the Gulf of Patras coastal zone, extending from the city of Patras to the cape of Araxos in Western Greece. Within this framework, two hazards were identified: coastal erosion and soil liquefaction. For both hazards, calculations were performed using indices, specifically the Coastal Vulnerability Index (CVI) for coastal erosion and the Liquefaction Potential Index (LPI) for soil liquefaction. Among the two hazards, coastal erosion was considered more significant, necessitating an in-depth exploration of its impacts on the coastal zone of the investigation area. The primary objective of this thesis was to develop a methodological approach for coastal vulnerability assessment that could be applied along the shoreline of the Gulf of Patras and more generally in similar areas at a local scale. Consequently, a new Coastal Vulnerability Index (CVI) was created adapted to the specific ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56606
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56606
ND
56606
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a coastal vulnerability assessment model: application in the pilot area of the Gulf of Patras, Greece
Συγγραφέας
Μπουμπούλης, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας - Γεωφυσικής. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Δεπούντης Νικόλαος
Δήμας Αθανασιος
Παπαθεοδώρου Γεώργιος
Λουπασάκης Κωνσταντίνος
Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος
Πελέκης Παναγιώτης
Σαμπατακάκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Γεωεπιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Παράκτια διάβρωση; Παράκτια τρωτότητα; CVI; GIS; Γεωτεχνικά; Ρευστοποίηση εδαφών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.