Υδρογεωλογικές συνθήκες ΒΑ τμήματος Νομού Αχαΐας

Περίληψη

H παρούσα διατριβή, αναφέρεται στις υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στο ΒΑ τμήμα του νομού Αχαΐας. Παρουσιάζονται οι χρησιμοποιηθείσες μέθοδοι έρευνας, εξετάζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν στην διαμόρφωση των υδρογεωλογικών συνθηκών και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα. Η περιοχή έρευνας, καλύπτει περίπου το 1/3 του νομού Αχαΐας και εξετάζει τις υδρολογικές λεκάνες των περιοχών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, συνολικής έκτασης 1.135 km2. Το αλπικά πτυχωμένο υπόβαθρο της περιοχής αποτελούν σχηματισμοί των ζωνών Γαβρόβου-Τρίπολης και Ωλονού-Πίνδου. Τα μεταλπικά ιζήματα (πλειο-Τεταρτογενούς ηλικίας) συνίστανται από εναλλαγές αργίλων, αμμούχων αργίλων και άμμων ενώ στο ανώτερο τμήμα εμφανίζεται συνήθως μια αδρομερέστερη σειρά από κροκαλοπαγή. Τεκτονικά, η ζώνη Ωλονού-Πίνδου είναι επωθημένη πάνω στη ζώνη Γαβρόβου-Τρίπολης. Ένα ρομβοειδές σύστημα από μεγάλης κλίσης κανονικά ρήγματα ΔΒΔ/κής και ΑΒΑ/κής διεύθυνσης επικρατεί στην περιοχή έρευνας. Η τεκτονική της περιοχής είναι ιδιαίτερα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PHD Thesis deals with the hydrogeological conditions of the NE part of the Achaia prefecture area. The study area (1.135 Km2), covers almost the 1/3 of the whole Achaia prefecture area and includes twelve drainage basins in the wider Aigion and Kalavryta area. Geologically, two geotectonic zones, comprising the alpine bedrock of the area, can be distinguished, Olonos -Pindos and the Tripoli’s - Gavrovo. Post alpine sediments (Plio -Quaternary age), consist mainly from interbedded clay, clayey sand and sand, with a coarser conglomerate series appearing usually in its upper part. Tectonically, the Olonos -Pindos formation is overthrusted on the Tripoli’s - Gavrovo in a general NNW-SSE direction A rhomboid system characterized by large angle normal faulting with WNW and ENE direction prevails in the study area. The tectonics of the area have been active all the post alpine period and played and still playing a defining role in the shaping of today’s relief, as well as in the devel ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14336
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14336
ND
14336
Συγγραφέας
Νίκας, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2004
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καλλέργης Γεώργιος
Κούκης Γεώργιος
Λαμπράκης Νικόλαος
Φερεντίνος Γεώργιος
Ζεληλίδης Αβραάμ
Σαμπατακάκης Νικόλαος
Παπαθεοδώρου Γεώργιος
Λέξεις-κλειδιά
Γεωλογία; Υδρογεωλογία; Νερά, Υπόγεια; Υδρογεωλογικές συνθήκες; Τεκτονική; Τεκτονική, Ενεργός; Γεωμορφολογία; Δίκτυα, Υδρογραφικά; Υδρολογία, Επιφανειακή; Υδροχημεία; Ύδατα, Ποιότητα; Κλιματολογία; Υδρομετεωρολογία; Υδρολογικό ισοζύγιο; Υδατικό ισοζύγιο; Αντλητικές Δοκιμασίες; Γεωτρήσεις; Υδάτινοι πόροι, Διαχείριση; DRASTIC Μεθοδολογία; Υδροφόροι, Τρωτότητα; Υδροφόρος ορίζοντας; Υδατικά αποθέματα; Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.); GIS, Χάρτες; Αχαϊα, ΒΑ; Ελλάδα; Αιγιαλεία; Πελοπόννησος; Καλάβρυτα; Κορινθιακός Κόλπος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
314 σ. , 50 περίπου φύλλα με υδρομετεωρολογικά δεδομένα, εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)