Νεοτεκτονικά ρήγματα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα εδάφη θεμελίωσης

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει σκοπό την ανίχνευση και μελέτη των νεοτεκτονικών ρηγμάτων και ιδιαίτερα των ενεργών και πιθανά ενεργών ρηγμάτων στην ευρύτερη και εγγύτερη περιοχή της πόλης Θεσσαλονίκης, αλλά και την μελέτη αυτών ως προς την επικινδυνότητά τους σε πιθανή ενεργοποίηση τους. Αρχικά τα ρήγματα χωρίστηκαν σε τρεις ζώνες ανάλογα με την απόστασή τους από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη ζώνη (1) περιλαμβάνει τα ρήγματα τα οποία διέρχονται μέσα από το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, η δεύτερη (2) περιλαμβάνει ρήγματα τα οποία διέρχονται από περιοχές επέκτασης της πόλης της Θεσσαλονίκης και η τρίτη (3) ρήγματα τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μέχρι και 80km αλλά σε ενεργοποίησή τους θα μπορούσαν να πλήξουν τον δομημένο ιστό της πόλης. Στο Α' μέρος παρουσιάζονται εισαγωγικά στοιχεία, όπου γίνεται αναφορά της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και μία ανάσκοπηση, όσον αφορά την σεισμική επικινδυνότητα, και την νομοθεσία σχετικά με την επέκταση πόλεων. Παράλληλα αναλύονται τα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this particular thesis, there was made an effort to be detected all the active and possible active faults in the wide and closer area of Thessaloniki, whose possible activation could cause damages in the city of Thessaloniki. Initially, the faults can be divided into three zones according to their distance from the city of Thessaloniki. At the first zone the faults cross the urban area of Thessaloniki, at the second zone the faults extend to the urban development areas. The third zone faults are in 80km distance from Thessaloniki city. In the first part after introduction studied the seismic risk in build areas and the rules about the development planning of urban areas on fault zones. Also was studied the incoming problems of building on fault zones. In the second part is the methodology steps presented. At first studied the geology, tectonic and neotectonics data from bibliography and maps and were that was impossible because of build area terrain, with boreholes and geophysical ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22093
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22093
ND
22093
Εναλλακτικός τίτλος
Neotectonic faults of the wide area of Thessaloniki in association with foundation soils
Συγγραφέας
Ζερβοπούλου, Άννα (Πατρώνυμο: Σωτήριος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παυλίδης Σπύρος
Μουντράκης Δημοσθένης
Χρηστάρας Βασίλειος
Κίλιας Αδαμάντιος
Κλήμης Νκόλαος
Συρίδης Γεώργιος
Βουβαλίδης Κωνσταντίνος
Λέξεις-κλειδιά
Γεωλογία; Τεκτονική; Νεοτεκτονική; Ενεργά ρήγματα; Γεωτρήσεις; Μορφοτεκτονικοί δείκτες; Μετρό Θεσσαλονίκης; Θεσσαλονίκη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
300 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)