Ρύπανση και προβλήματα υγείας

Περίληψη

Στη διεθνή βιβλιογραφία είναι ευρέως διαδεδομένο το συμπέρασμα ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση σχετίζεται με διάφορα προβλήματα υγείας. Η παρούσα διατριβή εξετάζει δύο διακριτά μοντέλα της Μεθόδου Περιβάλλουσας Ανάλυσης και δύο σχετικούς δείκτες. Κατά συνέπεια, η παρούσα διατριβή χρησιμοποιεί τις προαναφερθείσες μεθοδολογίες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των προβλημάτων που προκαλούνται στην ανθρώπινη υγεία εξαιτίας της ρύπανσης σε επίπεδο χωρών. Επιπλέον προσφέρει χρήσιμα εργαλεία στους ερευνητές, ώστε ανάλογα με τις ανάγκες τους να μπορούν να ανατρέχουν στην κατάλληλη μεθοδολογία, συγκρίνοντας τα παραπάνω μοντέλα αξιολόγησης και παρουσιάζοντας τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Τέλος, τα αποτελέσματα παράγουν συμπεράσματα χρήσιμα για τη λήψη μέτρων βελτίωσης της διαχείρισης των προβλημάτων στην ανθρώπινη υγεία που προκαλεί η ρύπανση.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Widespread in the literature is the conclusion that air pollution is associated with various health problems. The present thesis discusses two discrete Data Envelopment Analysis (DEA) models and two related indexes. Consequently, this thesis uses the abovementioned methodologies to evaluate the efficiency of managing pollutant levels in terms of health status at a country level. Additionally, offers useful tools to researchers, so that depending on their needs they can refer to the appropriate methodology, comparing the above evaluation models and presenting their capabilities, advantages and disadvantages. Finally, the results produce useful conclusions for taking measures for the improvement of the management of human health problems caused by pollution.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56600
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56600
ND
56600
Εναλλακτικός τίτλος
Pollution and health problems
Συγγραφέας
Αργυροπούλου, Γεωργία (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Χάλκος Γεώργιος
Τσιλίκα Κυριακή
Ευαγγελινός Κωνσταντίνος
Κεβόρκ Ηλίας
Κόλλιας Χρήστος
Οικονόμου Αθηνά
Μπαμπάτσου Χριστίνα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Στατιστικές, Πιθανότητες και Αβεβαιότητα
Λέξεις-κλειδιά
Μέθοδος περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων; Δείκτες αποδοτικότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.