Βιοπληροφορική ανάλυση της επίδρασης των μεθυλιωτικών και απομεθυλιωτικών παραγόντων στις αλληλουχίες που επιδρά η αντίστροφη μεταγραφάση

Περίληψη

Η συγκεκριμένη μελέτη έγινε σε 2 στάδια. Το πρώτο αφορά την διαφορική κατανομή των αλληλουχιών που δρα η αντίστροφη μεταγραφάση στις νησίδες CpG καθώς και την επιδραση των LINEs, HERVs, Alus και SVAs, στην ανάπτυξη του καρκίνου και τη γονιδιωματική σταθερότητα. Η μελέτη αυτή μπορεί να παρέχει πολύτιμες γνώσεις για τους μηχανισμούς ογκογένεσης και να οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις για τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση στατιστικής ανάλυσης (permutation analysis in R) μεταξύ των .bed αρχείων των ρετρομεταθετών (LINE-1, HERVs, ALUs, και SVAs) και των CpG νησίδων​​. Τα δεδομένα για τις LINEs, ALUs, HERVs, και SVAs αντλήθηκαν από τον UCSC Genome Browser, ενώ τα δεδομένα για τις CpG νησίδες από τον ιστότοπο http://www.haowulab.org/software/makeCGI/. Το σύνολο των καταχωρήσεων για τα LINEs ήταν 423,461, για τα ALUs 1,703,333, για τα HERVs 565,471, για τα SVAs 60,628, και για τις CpG νησίδες 126,878.Προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία σχετι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Bioinformatics Analysis of the Impact of Methylation and Demethylation Factors on the Sequences Affected by Reverse Transcription. This study was conducted in two stages. The first stage focuses on the differential distribution of sequences acted upon by reverse transcriptase in CpG islands and the impact of LINEs, HERVs, Alus, and SVAs on cancer development and genomic stability. This study can provide valuable insights into the mechanisms of tumorigenesis and lead to new approaches for diagnosis, prevention, and treatment of cancer. The analysis was performed using statistical analysis (permutation analysis in R) among the .bed files of retrotransposons (LINE-1, HERVs, ALUs, and SVAs) and the CpG islands. Data for the LINEs, ALUs, HERVs, and SVAs were drawn from the UCSC Genome Browser, while data for the CpG islands were from http://www.haowulab.org/software/makeCGI/. The total entries for LINEs were 423,461, for ALUs 1,703,333, for HERVs 565,471, for SVAs 60,628, and for CpG island ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56549
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56549
ND
56549
Εναλλακτικός τίτλος
Bioinformatics analysis of the impact of methylation and demethylation factors on the sequences affected by reverse transcription
Συγγραφέας
Καραμάνος, Ευθύμιος (Πατρώνυμο: Πέτρος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικός. Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής στην Κλινική Πράξη
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργίου Ιωάννης
Μιχαηλίδης Θεολόγος
Τζάλλας Αλέξανδρος
Ζηκόπουλος Κωνσταντίνος
Μαρκούλα Σοφία
Καρβέλης Πέτρος
Ζαχαρίου Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία ➨ Ιατρική βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βιοπληροφορική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.