Κλινικοστατιστική μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών που προσέρχονται για οδοντιατρική θεραπεία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περίληψη

Εισαγωγή: Η σχέση ιατρού-ασθενούς και η ποιοτική κλινική επικοινωνία συνιστούν τις θεμέλιες λίθους για την επιτυχημένη έκβαση μίας θεραπευτικής ή προληπτικής διαδικασίας. Η εκπαίδευση των ιατρών στην ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων, ώστε να παρέχουν μία ουσιαστική και αποτελεσματική φροντίδα στους ασθενείς, οδηγεί την κλινική έρευνα να εξετάσει διεξοδικά την κλινική επικοινωνία μεταξύ του ιατρού και του ασθενή του και να οριοθετήσει το κατάλληλο επικοινωνιακό μοντέλο. Σκοπός: Σκοπός της έρευνας ήταν να αξιολογηθούν τόσο οι απόψεις των οδοντιάτρων σχετικά με την κλινική επικοινωνία, δίνοντας την προσωπική τους εκτίμηση, όσο και οι απόψεις των ασθενών τους, εκφράζοντας τη γνώμη τους σχετικά με το πως αντιλαμβάνονται την επικοινωνία ιατρού-ασθενή, αλλά και να διερευνηθεί ο βαθμός ικανοποίησης τους από τον θεράποντα οδοντίατρο τους και από τη μεταξύ τους κλινική επικοινωνία. Μέθοδος: Στην παρούσα έρευνα εφαρμόστηκε ποσοτική προσέγγιση και ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το γραπτό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: The training of doctors to develop communication skills to provide effective care to their patients leads clinical research to thoroughly examine the clinical communication between physician and patient and to delineate the appropriate communication model. Aim: The aim of the survey was to investigate both the views of dentists on clinical communication, giving their personal assessment, and the views of their patients, expressing their opinion on how they perceive doctor-patient communication and also to investigate the degree of satisfaction from their dentist and from the clinical communication between them. Methodology: In the present research the quantitative approach has been applied and as a research tool the written questionnaire. The sample of the research consists of the 200 patients who visited the dental department of the public Hospitals of the Region of Thessaly and accepted to participate in the research. Simple random sampling was used as sampling method. ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2024)
DOI
10.12681/eadd/56538
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56538
ND
56538
Εναλλακτικός τίτλος
Clinical statistical study of the degree of satisfaction of patients who come for dental treatment in the National Health System of the Region of Thessaly
Συγγραφέας
Λιανού, Αναστασία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Οδοντιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Ζουλούμης Λάμπρος
Τηλαβερίδης Ιωάννης
Βενέτης Γρηγόριος
Τολίδης Κοσμάς
Ματιάκης Απόστολος
Σακελλάρη Δήμητρα
Κοκοτή Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επαγγέλματα υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Οδοντιατρική; Κλινική επικοινωνία; Σχέση ιατρού - ασθενούς; Ποιότητα υπηρεσιών; Ικανοποίηση ασθενούς; Παράγοντες ικανοποίησης; Δημογραφικοί παράγοντες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.