Ηθική παρενόχληση στο ελληνικό δημόσιο σχολείο: αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Περίληψη

Η ηθική παρενόχληση (εργασιακή βία, mobbing) απασχολεί εντονότερα την κοινή γνώμη στις μέρες μας. Η βιβλιογραφία και η παγκόσμια έρευνα από την επιστημονική κοινότητα για το mobbing, εξακολουθούν να διευρύνονται, καθώς έχει αναπτυχθεί σημαντικά σε δημόσιους και σε ιδιωτικούς οργανισμούς. Στο εκπαιδευτικό πεδίο, η ηθική παρενόχληση εμφανίζεται επίσης, ως ένα αυξανόμενο πρόβλημα. Οι εκπαιδευτικοί που εκτίθενται σε συναισθηματικές επιθέσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν στην επιτέλεση του έργου τους, λόγω του γεγονότος, ότι το mobbing τούς δημιουργεί μια σειρά από σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν είτε ατομικά είτε με αρωγό την πολιτεία. Η εν λόγω μελέτη εντάσσεται στο ερευνητικό πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής και της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Υπό την οπτική αυτή, σκοπός της έρευνας είναι η διεισδυτική ερευνητική προσέγγιση αναφορικά με την ύπαρξη ή μη του φαινομένου της ανιούσας ηθικής παρενόχλησης, της βίας και της εξουσίας στα δημόσια σχο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The issue of moral harassment (workplace violence, mobbing) is a matter of major concern to the public opinion nowadays. Literature and global research by the scientific community on mobbing continue to expand, as it has significantly developed within public and private organizations. In the field of education, moral harassment also emerges as a growing problem. Educators exposed to emotional attacks find themselves unable to perform their duties, as mobbing creates a series of physical and psychological problems for them to deal with, either individually or with the assistance of the state. This present study falls within the research domain of educational policy, educational organization and educational management. From this perspective, the objective of this study is to conduct a comprehensive research approach regarding the existence or absence of the phenomenon of ascending moral harassment, violence and power struggles in the public schools of primary education in Corinthia, in c ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56504
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56504
ND
56504
Εναλλακτικός τίτλος
Ethical harassment in Greek public school: perceptions of primary education teachers and school unit directors
Harcèlement moral dans les écoles publiques grecques: perceptions des enseignants et des directeurs d'école dans l'enseignement primaire
Συγγραφέας
Γκιόκα, Αναστασία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Καρακατσάνη Δέσποινα
Τσακίρη Δέσποινα
Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα
Φωτόπουλος Νικόλαος
Μπαγάκης Γεώργιος
Σπυριδάκης Εμμανουήλ
Κουτούζης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Εργασιακή βία; Εξουσία - εκπαιδευτικοί; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Ηθική παρενόχληση; Σύλλογος διδασκόντων; Επιλογή στελεχών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)