Ψηφιακός μετασχηματισμός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρύματων: εμπόδια και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση τους

Περίληψη

Η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απορρέει από τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία και τις βαθιές επιπτώσεις τους στην κοινωνία. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι ένα εντελώς νέο φαινόμενο, καθώς σχετικές έννοιες υπάρχουν σε διάφορες μορφές εδώ και τουλάχιστον 50 χρόνια. Σήμερα, οι πρόοδοι στις ψηφιακές τεχνολογίες έχουν επιτρέψει ευρείες προσπάθειες για μετασχηματισμό σε όλους τους τύπους και τα μεγέθη οργανισμών. Καθώς το "ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους" δεν ισχύει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, επιδιώκουμε να διερευνήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τις αλλαγές που επιφέρει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η απαίτηση για ψηφιακή μεταρρύθμιση, ιδίως στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελεί αναγκαιότητα από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και προέρχεται από διάφορες εξωτερικές και εσωτερικές πηγές. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βελτιώνει όχι μόνο τις λειτουργίες των ιδρυμάτων, την παροχή μάθησης, την υποστήριξη των φοιτητών και την έρευνα, αλλά και το ba ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The necessity for digital transformation in higher education is derived from the rapid developments in technology and their profound impact on society. Digital transformation is not an entirely new phenomenon, as related concepts have existed in various forms for at least 50 years. Today, advances in digital technologies have enabled widespread efforts for transformation across all types and sizes of organisations. As “one size fits all” does not apply to digital transformation, we seek to explore in more depth the changes it brings to higher education. The requirement for digital reform, particularly in higher education institutions has been a necessity since the early 1960s and has come from various external and internal sources. Digital transformation improves not only the operations of institutions, learning delivery, student support and research but also the back office and, fundamentally, the set of core organisational competencies: to be agile, flexible, targeted and evidence ba ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56444
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56444
ND
56444
Εναλλακτικός τίτλος
Digital transformation in higher education institutions: barriers and initiatives to overcome them
Συγγραφέας
Γκριμπίζη, Θωμαϊς (Πατρώνυμο: Φώτιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Περιστέρας Βασίλειος
Τζώρτζης Χρήστος
Τσέκος Θεόδωρος
Κατσαλιάκη Κορίνα
Ράντος Κωνσταντίνος
Ταμπούρης Ευθύμιος
Βεργίδης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα; Ψηφιακός μετασχηματισμός; Εμπόδια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.