Προοπτική κλινική μελέτη της χρήσης αεροθαλάμων επικαλυμμένων με πακλιταξέλη για την αντιμετώπιση των συμπτωματικών στενώσεων κεντρικών φλεβών σε κυκλώματα αιμοκάθαρσης

Περίληψη

Σκοπός: Η σύγκριση της πρωτογενούς βατότητας ανάμεσα στη χρήση μπαλονιών επικαλυμμένων με πακλιταξέλη και της συμβατικής αγγειοπλαστικής σε συμπτωματικές κεντρικές φλεβικές στενώσεις σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Υλικά και Μέθοδος: Σε ένα διάστημα 20 μηνών, 40 αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς (19/40 με αυτόλογη αρτηριοφλεβική επικοινωνία [AVFs] και 21/40 με ετερόλογη αρτηριοφλεβική επικοινωνία [AVGs]) τυχαιοποιήθηκαν προκειμένου να υποβληθούν σε αγγειοπλαστική είτε με PCB (ομάδα PCB, n=20; 14/20 άρρενες; ηλικίας: 56.7) είτε συμβατική αγγειοπλαστική (ομάδα CBA, n=20; 15/20 άρρενες; ηλικίας: 57). Υπήρχαν 15/20 επαναστενωτικές βλάβες στην ομάδα PCB και 12/20 στην ομάδα CBA. Σε 25/40 περιπτώσεις στους ασθενείς είχε παλαιότερα τοποθετηθεί κεντρικός φλεβικός καθετήρας ομόπλευρα. Πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η σύγκριση του ελεύθερου από κλινική επανεπέμβαση χρόνου (intervention free period, IFP) της ίδιας βλάβης στους 6 μήνες, ενώ δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία αποτελούσαν τα ποσοστά επιπλοκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Purpose: To compare the clinically-assessed intervention-free period (IFP) of paclitaxel-coated balloon (PCB) vs conventional balloonangioplasty (CBA) for the treatment of symptomatic central venous stenosis (CVS) in dialysis access.Materials and Methods: Within 20 months, 40 dialysis patients (19/40 arteriovenous fistulae [AVFs] and 21/40 arteriovenous grafts[AVGs]) were randomized to undergo angioplasty either with a PCB (PCB group, n ¼ 20; 14/20 male; age: 56.7) or CBA (CBA group,n ¼ 20; 15/20 male; age: 57). There were 15/20 restenotic lesions in PCB group and 12/20 in CBA group. In 25/40 cases, patientshad an ipslateral catheter insertion in the past. Primary endpoint was clinically-assessed intervention-free period (IFP) of the treatedsegment at 6 months, while secondary endpoints included complication rates during follow-up period and identification of factorsinfluencing IFP.Results: Median IFP was significantly better in PCB group (PCB group: 179 days, vs CBA group: 124.5 days, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56422
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56422
ND
56422
Εναλλακτικός τίτλος
Paclitaxel-coated balloons for the treatment of symptomatic central venous stenosis in dialysis access
Συγγραφέας
Παπαδημάτος, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Καρναμπατίδης Δημήτριος
Πέτσας Θεόδωρος
Κάκκος Σταύρος
Κατσάνος Κωνσταντίνος
Καλογεροπούλου Χριστίνα
Ζαμπάκης Πέτρος
Σπηλιόπουλος Σταύρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Παθήσεις περιφερειακών αγγείων
Λέξεις-κλειδιά
Παπαδημάτος, Παναγιωτης; Πακλιταξέλη; Κεντρικές φλεβικές στενώσεις; Αγγειοπλαστική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.