Το νεοελληνικό κήρυγμα ως κειμενικό είδος και ως διαδικασία

Περίληψη

Το Κήρυγμα, μια από τις σημαντικότερες πρακτικές της Εκκλησίας από τα χρόνια του Χριστού μέχρι σήμερα δεν έτυχε συστηματικής προσοχής από την σύγχρονη Γλωσσολογία. Ομοίως, ελάχιστα έχει μελετηθεί η γλώσσα της Λατρείας και η σχέση της μ’ αυτό. Η διαχρονικότητα του φιλολογικού ενδιαφέροντος για τα κείμενα έχει αφήσει ένα κενό, καθώς: α) δεν έχουν ερευνηθεί συστηματικά κηρύγματα στη σύγχρονη εποχή (π.χ. από το 1990 κ.ε.), β) κάθε απόπειρα αφορά αποκλειστικά γραπτά κηρύγματα, χωρίς ενδιαφέρον για το προφορικό περιβάλλον του οποίου αποτελούν μέρος και γ) δεν έχει στοιχειοθετηθεί το θεωρητικό πλαίσιο βάσει του οποίου να μπορεί να αναλυθούν τα κείμενα που ανήκουν σ' αυτό το είδος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή και παρουσίαση του νεοελληνικού Κηρύγματος ως αυτοτελούς κειμενικού είδους του νεοελληνικού λόγου. Παράλληλα, επιχειρείται η διερεύνηση της λειτουργίας του εντός της λατρευτικής πράξης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στην οποία ανήκει και με την οποία διεπιδρά, καθώς και ο καθ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The sermon, one of the most important practices of the Church from the time of Christ until today, has not received systematic attention from modern Linguistics. Likewise, little has been studied about the liturgical language and its relationship with it. The timelessness of the philological interest in the texts has left a gap, as: a) sermons have not been systematically researched in the modern era (e.g. since 1990 onwards), b) every attempt concerns exclusively written sermons, without interest for the oral environment of which they are a part and c) the theoretical framework on the basis of which the texts belonging to this genre can be analyzed has not been established. The purpose of this work is the description and presentation of the modern Greek sermon as an independent textual genre of modern Greek. At the same time, an attempt is made to investigate its function within the liturgical practice of the Orthodox Church, to which it belongs and with which it interacts, as well as ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2024)
DOI
10.12681/eadd/56315
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56315
ND
56315
Εναλλακτικός τίτλος
The modern greek sermon as a genre and as a procedure
Συγγραφέας
Σταματόπουλος, Σταμάτης (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μόζερ Αμαλία
Μπέλλα Σπυριδούλα
Γούτσος Διονύσιος
Παναρέτου Ελένη
Ιακώβου Μαρία
Καλαμάκης Διονύσιος
Ιωαννίδης Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γλώσσα και Γλωσσολογία
Λέξεις-κλειδιά
Κήρυγμα; Νέα Ελληνικά; Λειτουργική ποικιλία; Κειμενικό είδος; Θρησκευτική γλώσσα; Εκκλησιαστική ελληνική; Διαδικασία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.