Αποτίμηση της διάχυσης της εκπαιδευτικής καινοτομίας με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η αποτίμηση και η αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης και εφαρμογής των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η διερεύνηση και η ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στην υιοθέτηση των ΤΠΕ αποτελούν το βασικό εργαλείο για την εξέταση του ερευνητικού προβλήματος που πραγματεύεται το παρόν ερευνητικό πόνημα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο κύριος σκοπός της έρευνας, οι επί μέρους στόχοι της αλλά και να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου το οποίο απαντήθηκε από 385 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το διάστημα από την 15 Ιουνίου έως και την 31 Αυγούστου του 2022. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν στατιστικά, τόσο με περιγραφική όσο και με επαγωγική στατιστική. Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν ότι ο βαθμός υιοθέτησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, επηρεάζεται από τις ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present doctoral thesis is to assess and evaluate the degree of adoption and application of ICT in the educational process, focusing on primary education in Greece. The investigation and analysis of the factors influencing the adoption of ICT are the basic tool for examining the research problem addressed by the ongoing research paper. In order to achieve the core aim of the research, the research objectives and also to examine the research questions, a primary research was carried out using a structured questionnaire which was answered by 385 primary education teachers between June 15 and August 31 2022. The collected data were analyzed statistically, both with descriptive and inductive statistics. The results of the research showed that the degree of adoption of ICT in the educational process is influenced by the IT knowledge of the teachers, the provision and support of the educational unit, the teachers’ perceptions of ICT and its usefulness, as well as partly by the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56144
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56144
ND
56144
Εναλλακτικός τίτλος
Assessment of the diffusion of educational innovation using technologies information and communications
Συγγραφέας
Αϊβαζίδου, Μαρίνα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
Εξεταστική επιτροπή
Μιχαλακέλης Χρήστος
Βαμβακάρη Μαλβίνα
Δημητρακόπουλος Γεώργιος
Σοφιανοπούλου Χρυσούλα
Σταμάτη Μαυρέτα
Κικίλια Αικατερίνα
Καλογιαννάκης Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτική καινοτομία; Τεχνολογίες πληροφορίας & επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.); Ικανότητες διδασκαλίας; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.