Οι οπισθόδρομες στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις είναι ευσταθείς

Περίληψη

Μια οπισθόδρομη στοχαστική διαφορική εξίσωση είναι μια στοχαστική διαφορική εξίσωση της οποίας η τελική τιμή είναι γνωστή, σε αντίθεση με μια στοχαστική διαφορική εξίσωση της οποίας η αρχική τιμή είναι γνωστή και της οποίας η λύση πρέπει να προσαρμοστεί σε μια δεδομένη διήθηση. Ο κύριος στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για την ευστάθεια των οπισθόδρομων στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων με άλματα, εφεξής BSDEs ή BSDE όταν αναφερόμαστε σε ένα μεμονωμένο αντικείμενο. Με τον όρο ευστάθεια κατανοούμε τη συνέχεια του τελεστή που απεικονίζει τα τυπικά δεδομένα μιας BSDE, δηλαδή ένα σύνολο που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την τελική τιμή της BSDE και τη διύλιση ως προς την οποία πρέπει να προσαρμοστεί η λύση, στη λύση της BSDE. Με άλλα λόγια, η ιδιότητα ευστάθειας επιτρέπει την προσέγγισης της λύσης της υπό ενδιαφέρον BSDE, αφού προσδιορίσουμε μια προσέγγιση των τυπικών δεδομένων της υπό ενδιαφέρον BSDE. Σε αυτή τη διατριβή παρέχουμε ένα γενικό αποτέλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A backward stochastic differential equation is a stochastic differential equation whose terminal value is known, in contrast to a (forward) stochastic differential equation whose initial value is known, and whose solution has to be adapted to a given filtration. The main aim of this thesis is to provide the suitable framework for the stability of stochastic differential equations with jumps, hereinafter BSDEs or BSDE when we refer to a single object. With the term stability we understand the continuity of the operator that maps the standard data of a BSDE, a set which among others includes the terminal value of the BSDE and the filtration with respect to which the solution has to be adapted, to its solution. In other words, the stability property allows to obtain an approximation of the solution of the BSDE under interest, once we determine an approximation of the standard data of the BSDE under interest. In this thesis we provide a general wellposedness result of multidimensional BSDE ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56142
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56142
ND
56142
Εναλλακτικός τίτλος
Backward stochastic differential equations with jumps are stable
Συγγραφέας
Σαπλαούρας, Αλέξανδρος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Technischen Universitat Berlin
Εξεταστική επιτροπή
Friz Peter
Papapantoleon Antonis
Possamai Dylan
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Στατιστική και Πιθανότητες
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Εφαρμοσμένα μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Διαφορικές εξισώσεις, Στοχαστικές; Ευστάθεια; Στοχαστικές διαδικασίες
Χώρα
Γερμανία
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.