Εκτιμήσεις μικρής έκτασης σε ανομήλικα δασικά οικοσυστήματα, με ομαδοποίηση των δασικών διαχειριστικών μονάδων και πολυμεταβλητά Fay-Herriot μοντέλα

Περίληψη

Η αειφόρος διαχείριση των δασών βασίζεται σε ακριβείς εκτιμήσεις των δασικών παραμέτρων, που συνήθως λαμβάνονται μέσω ενός δειγματοληπτικού σχεδίου. Ωστόσο, ένα δειγματοληπτικό σχέδιο συνήθως δίνει αξιόπιστες εκτιμήσεις μόνο σε επίπεδο πληθυσμού (δάσος), θέτοντας προκλήσεις κατά την εκτίμηση των παραμέτρων για μικρότερες περιοχές/εκτάσεις, όπως οι δασικές συστάδες. Το πρόβλημα των εκτιμήσεων γίνεται σαφώς μεγαλύτερο όταν υπεισέρχεται η υποκειμενικότητα του απογραφέα. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, αναπτυχθήκαν οι μέθοδοι εκτίμησης μικρής έκτασης ή περιοχής (small area estimation, SAE), που ενσωματώνουν δεδομένα δειγματοληψίας και εκτιμητές βάσει μοντέλων που χρησιμοποιούν βοηθητικές πληροφορίες. Τα πολυμεταβλητά Fay-Herriot μοντέλα αξιοποιούν γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ των εξαρτημένων μεταβλητών για να βελτιώσουν την ακρίβεια των εκτιμήσεων.Σκοπός της έρευνας είναι η ομαδοποίηση των μικρών Δασικών Διαχειριστικών Μονάδων (ΔΔΜ) και η εφαρμογή πολυμεταβλητών Fay-Herriot (multivariate Fay-H ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Sustainable forest management relies on accurate estimates of forest parameters, typically obtained through sampling design. However, these designs usually provide reliable estimates only at the population level, posing challenges when estimating parameters for smaller areas, such as forest stands. The problem of estimations becomes much greater when the subjectivity of the inventory sampler comes into play. To address this, Small Area Estimation (SAE) methods, incorporating both sampling data and model-based estimators using auxiliary information, have been developed. Multivariate Fay-Herriot models leverage linear correlations between dependent variables to enhance estimation accuracy. This study focuses on applying clustering techniques to small Forest Management Units (FMUs) and employing multivariate Fay-Herriot (MFH) models to estimate key forest parameters, including stock volume, basal area, mean height, and tree diameter distribution, crucial for effective forest management. T ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2024)
DOI
10.12681/eadd/56095
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56095
ND
56095
Εναλλακτικός τίτλος
Small area estimation in uneven-aged forest ecosystems, by clustering forest management units and multivariate Fay-Herriot models
Συγγραφέας
Γεωργάκης, Αριστείδης (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Σταματέλλος Γεώργιος
Γήτας Ιωάννης
Τσακλίδης Γεώργιος
Γκανάτσας Πέτρος
Μενεξές Γεώργιος
Νάνος Νικόλαος
Διαμαντοπούλου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Δασολογία
Λέξεις-κλειδιά
Εκτίμηση για μικρές περιοχές; Προεπεξεργασία δεδομένων; Δειγματοληπτικό σχέδιο; Ανάλυση σε συστάδες; Μικτά γραμμικά μοντέλα; EBLUP εκτιμητές; Ανάλυση γραμμικής συσχέτισης; Επιλογή μοντέλων/μεταβλητών; Μεροληψία; Δεδομένα ύψους βλάστησης/κόμης; Δεδομένα απογραφών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.