Μοντέλα πρόβλεψης της χωρικής κατανομής της βιοποικιλότητας σε δασικό περιβάλλον, για το σχεδιασμό πρακτικών διατήρησης και προστασίας με τη βοήθεια εξειδικευμένων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη τεχνικών χαρτογράφησης και εντοπισμού των θερμών θέσεων βιοποικιλότητας σε δασικά περιβάλλοντα. Η μέθοδος που αναπτύσσεται βασίζεται στη χρήση δεικτών βιοποικιλότητας και εξειδικευμένων μοντέλων πρόβλεψης καταλληλότητας (suitability mapping), με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των προγραμμάτων γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Καθώς είναι αδύνατο να καταγραφούν όλα τα είδη ενός δάσους, απαιτείται η επιλογή κατάλληλων δεικτών οι οποίοι θα μπορέσουν να υποδείξουν τις θέσεις εκείνες όπου καλύπτονται οι ανάγκες ενός ικανού αριθμού των ειδών της βιοποικιλότητας που αναμένεται να εντοπίσουμε σε μια περιοχή. Παρόμοια, οι πληροφορίες που αφορούν στους δείκτες της δασικής βιοποικιλότητας και συλλέγονται με μεθόδους δειγματοληψίας πεδίου αλλά και με τηλεπισκοπικές μεθόδους, θα πρέπει να συνδυάζονται σε μια ενιαία πληροφορία. Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, αποτελούν τη βάση οργάνωσης και ανάλυσης τέτοιων χωρικών πληροφοριών, ενώ η ενσωμάτωση των με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis aims to develop a method of highlighting the important biodiversity areas in forest ecosystems where the maximum possible number of typical forest species is expected to be found. The research aspires to integrate conservation methods for the endangered forest biodiversity to further support the sustainable character of forest management in Greece. Highlighting these areas, ideally should be accomplished through examining the requirements of each individual species of that area. Since such a method of work is practically unattainable selecting suitable indicators representing a wide spectrum of the biodiversity of an area is of paramount importance. Furthermore, data collected via traditional sampling techniques as well as data produced with remote sensing techniques, must be able to result in a compound information presented in a clear and precise way. Modern analysis tools such as the Geographic Information Systems (GIS) set the basis to organizing and analyzing such spat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49337
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49337
ND
49337
Εναλλακτικός τίτλος
Predicting biodiversity distribution in forest ecosystems through multi-criteria decision analysis in GIS environment to support the design of conservation strategies
Συγγραφέας
Δεμερτζή, Αικατερίνη-Αλεξάνδρα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής. Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωματικής
Εξεταστική επιτροπή
Υφαντής Ιωάννης
Σαββαΐδης Παρασκευάς
Λαζαρίδου Μαρία
Λακάκης Κωνσταντίνος
Γεωργιάδης Χαράλαμπος
Μαλλίνης Γεώργιος
Στεργιάδου Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Επιστήμες περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Χαρτογράφηση βιοποικιλότητας; Διατήρηση δασικής βιοποικιλότητας; Πολυ-κριτηριακές μέθοδοι ανάλυσης; Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ); Δείκτες δασικής βιοποικιλότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)