Η ενσωμάτωση της αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας επικοινωνίας στην διδασκαλία της αγγλικής μέσω του αναστοχασμού επί της εμπειρίας: μια διερευνητική μελέτη σε ένα μετασχηματιστικό περιβάλλον εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην Ελλάδα

Περίληψη

Αμφισβητώντας πολλές βαθιά ριζωμένες παραδοχές σχετικά με το τι αποτελεί επιτυχημένη επικοινωνία, η έρευνα πάνω στον ρόλο της αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας επικοινωνίας (ELF), δηλαδή ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ ομιλητών με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, έχει δείξει ότι η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ τους δεν εξαρτάται από τη συμμόρφωσή τους στα πρότυπα φυσικών ομιλητών, όπως συνήθως θεωρείται. Αντίθετα, εξαρτάται, εν πολλοίς, από την κατάλληλη χρήση, για παράδειγμα, στρατηγικών διαπραγμάτευσης του νοήματος και προσαρμογής. Έχει τεθεί επομένως ιδιαίτερη έμφαση την τελευταία δεκαετία στην ανάγκη ριζικής αλλαγής στη διδασκαλία της αγγλικής (ELT), η οποία, παρά την ευρεία χρήση της ELF ανά τον κόσμο, παραμένει προσκολλημένη στην εικόνα ενός «ιδανικού» φυσικού ομιλητή, ως της μόνης αυθεντίας στη χρήση και, συνεπώς, στη διδασκαλία και την εκμάθηση της γλώσσας. Βάσει των παραπάνω, το πλαίσιο επίγνωσης της αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας επικοινωνίας (επίγνωση της ELF˙ ELF awa ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Challenging a range of long-held assumptions about what constitutes successful communication, research on the role of English as a lingua franca (ELF), namely as a means of communication among speakers from diverse linguacultural backgrounds, has shown that an effective interaction in international contexts does not rely on conformity to native-speaker norms, as has been typically assumed. Instead, it largely depends, for instance, on the appropriate use of meaning-negotiation and accommodation strategies. On this basis, special emphasis has been put in the last decade on the need for a radical change in English Language Teaching (ELT), which, despite the extensive use of ELF around the world, remains attached to the image of an ‘ideal’ native speaker, as the de facto authority in language use and therefore in language teaching and learning, as well. In light of the above, ELF awareness has been developed as a comprehensive framework for integrating ELF in ELT. Grounded on the premise ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2024)
DOI
10.12681/eadd/55892
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55892
ND
55892
Εναλλακτικός τίτλος
Integrating english as a lingua franca in ELT through reflection on experience: an exploratory study in a transformative teacher education setting in Greece
Συγγραφέας
Κορδία, Στεφανία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Σηφάκης Νικόλαος
Σουγάρη Αρετή-Μαρία
Bayyurt Yasemin
Κατσαντώνη Μαρία
Παλαιολόγου Νεκταρία
Κουλαουζίδης Γεώργιος
Παληός Ζαχαρίας
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γλώσσα και Γλωσσολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αγγλική ως διεθνής γλώσσα επικοινωνίας; Αναστοχασμός; Μετασχηματίζουσα μάθηση; Έρευνα δράσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.