Μια κριτική αξιολόγηση του αντίκτυπου της οργανωσιακής συμπεριφοράς των εργαζομένων στον τομέα της καινοτομίας και της δημιουργίας ιδεών: μια έρευνα στην αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη στοχεύει να διερευνήσει τους παράγοντες που συνθέτουν την Οργανωσιακή Συμπεριφορά Εργαζομένων (OCB) και σχετίζονται με τη δημιουργία ιδεών και την καινοτομία σε οργανισμούς. Ενόψει του υψηλού ανταγωνισμού στη διεθνή αγορά, οι οργανισμοί επιδιώκουν να προωθήσουν την καινοτόμο συμπεριφορά και να καλλιεργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τους εργαζόμενους για τη δημιουργία και τη διάδοση καινοτόμων ιδεών και δημιουργικότητας. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση του προτεινόμενου εργαλείου για τον εντοπισμό εργαζομένων με θετικές εργασιακές συμπεριφορές και στάσεις απέναντι στην καινοτομία θα ωφελούσε τους ειδικούς του ανθρώπινου δυναμικού. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η παρούσα διατριβή συνέθεσε τα πιο σημαντικά μοντέλα καινοτομίας και εργασιακής συμπεριφοράς, ιδιαίτερα το μοντέλο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Εργαζομένων, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως κριτήριο για την ανίχνευση της κλίσης των εργαζομένων προς τη δημιουργία ιδεών ως το πρώτο στάδιο της Και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study aims to explore the factors that constitute Organizational Citizenship Behavior (OCB) and are associated with idea generation and innovation in organizations. In the face of high competition in the international market, organizations seek to promote innovative behavior and foster a conducive environment for employees to generate and diffuse innovative ideas and creativity. Therefore, developing and evaluating the proposed tool to identify employees with positive work behaviors and attitudes toward innovation would benefit human resources experts. To achieve this purpose, the current thesis synthesized the most prominent innovation and work behavior models, particularly the Organizational Citizenship Behavior model, which could serve as a yardstick for detecting employees’ inclination toward idea generation as the first stage of Innovative Work Behavior. Multiple regressions were performed to evaluate the behavior models developed during the research. Further, a hetero ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55761
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55761
ND
55761
Εναλλακτικός τίτλος
A critical evaluation of the impact of organizational citizenship behavior on innovation and idea generation: a study in the automotive industry in Germany
Συγγραφέας
Βαρτζιώτη, Νικόλ-Ξανθή (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Καρδαράς Δημήτριος
Ιωαννίδης Αντώνιος
Βεργινάδης Ιωάννης
Κρητικός Εμμανουήλ
Μανωλόπουλος Δημήτριος
Τρούσσας Χρήστος
Μπαρμπουνάκη Σταυρούλα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οργανωσιακή συμπεριφορά και Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Λέξεις-κλειδιά
Οργανωσιακή συμπεριφορά εργαζομένων; Καινοτόμος εργασιακή συμπεριφορά; Δημιουργία ιδεών; Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού; Διαχείριση καινοτομίας & τεχνολογίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.